Gå till huvudinnehållet

Teologi: Tidskrifter, tidningar och serier

Sök tidskrifter i Alma

Hittar du inte tidskriften i Alma?

Kolla samdatabasen Melinda

  • Finns tidskriften på något annat bibliotek i Åbo, gå dit och läs eller kopiera/skanna artikeln
  • Finns tidskriften vid Depåbiblioteketfjärrlåna artikeln gratis

​I övriga fall kan du fjärrlåna artikeln mot en avgift, vilket betyder att du får en kopia av denGraduskribenter fjärrlånar gratis mot intyg (PDF).

Alternative access​ ger dig tips om andra sätt att få tag på den artikel du behöver

Tidskrifters akademiska värde

Vetenskapliga tidskrifter innehåller det nyaste inom forskningen. Vill du veta hur väl ansedd en tidskrift är inom vetenskapssamfundet, leta fram den i Publikationsforum där tidskrifter rankas från 0 till 3. Eller ta reda på hur ofta tidskriftens artiklar citeras (impact factor) i Scopus eller Journal Citation Reports

E-tidskriftspaket

ePress - Läs inhemska dagstidningar på webben!

ePress innehåller ett stort antal finska och finlandssvenska dagstidningar (de flesta tidningar fr.o.m. januari 2019). Tjänsten kan användas enbart på campus och av tre användare samtidigt.

Dagstidningar och tidskrifter

Nationalbibliotekets digitaliserade inhemska tidningar och tidskrifter:

  • Material utgivet t.o.m. 1929 fritt tillgängligt på nätet
  • Material utgivet 1930–2018 tillgängligt med Haka-inloggning (ÅA-användarnamn och -lösenord)
  • Allt digitaliserat material (d.v.s. även 2019–) tillgängligt på s.k. friexemplarsdatorn på Boktornet

 
PressreaderDagstidningar från hela världen


 

MediearkivetSvenskspråkiga dags- och veckotidningar i fulltext

Presstanda
hjälper dig hitta artiklar i finlandssvenska dagstidningar

Artikelsök hjälper dig hitta artiklar i svenska och finlandssvenska tidningar, tidskrifter och årsböcker fr.o.m. 1979-

Tidning hittar du vilka finlandssvenska tidningar (1900-) som finns på Boktornet, i huvudsak på mikrofilm.

The Times Digital Archive, 1785-2014

E-tidskriftspaket