Skip to main content

Teologi: Tidskrifter, tidningar och serier

Tidskrifters akademiska värde

Vetenskapliga tidskrifter innehåller det nyaste inom forskningen. Vill du veta hur väl ansedd en tidskrift är inom vetenskapssamfundet, leta fram den i Publikationsforum där tidskrifter rankas från 0 till 3. Eller ta reda på hur ofta tidskriftens artiklar citeras (impact factor) i Scopus eller Journal Citation Reports

Sök tidskrifter i Alma

Hittar du inte tidskriftsartikeln i Alma?

Kolla samdatabasen Melinda

  • Finns tidskriften på något annat bibliotek i Åbo, gå dit och läs eller kopiera/skanna artikeln
  • Finns tidskriften vid Tritonia eller Depåbiblioteketfjärrlåna artikeln gratis

​I övriga fall kan du fjärrlåna artikeln mot en avgift, vilket betyder att du får en kopia av denGraduskribenter fjärrlånar gratis mot intyg (PDF).

Alternative access​ ger dig tips om andra sätt att få tag på den artikel du behöver

E-tidskriftspaket

Dagstidningar och tidskrifter

Nationalbibliotekets digitaliserade inhemska tidningar och tidskrifter:

  • Material utgivet t.o.m. 1929 fritt tillgängligt på nätet
  • Material utgivet 1930–2018 tillgängligt med Haka-inloggning (ÅA-användarnamn och -lösenord)
  • Allt digitaliserat material (d.v.s. även 2019–) tillgängligt på s.k. friexemplarsdatorn på Boktornet

 
PressreaderDagstidningar från hela världen


 

MediearkivetSvenskspråkiga dags- och veckotidningar i fulltext


Presstanda
hjälper dig hitta artiklar i finlandssvenska dagstidningar

Artikelsök hjälper dig hitta artiklar i svenska och finlandssvenska tidningar, tidskrifter och årsböcker fr.o.m. 1979-

Tidning hittar du vilka finlandssvenska tidningar (1900-) som finns på Boktornet, i huvudsak på mikrofilm.