Skip to main content

Teologi: Uppslagsverk, biblar och forskningsrelaterade länkar

Om uppslagsverk

Uppslagsverk ger tillgång till kontrollerad information. Här hittar du tips på allmänna och specialiserade e-uppslagsverk. Många har biblioteket köpt och nås inte gratis på webben. En lista över alla våra e-uppslagsverk hittar du i Alma. I bibliotekets referenshyllor finns också många tryckta uppslagsverk

Tips på e-uppslagsverk om teologi

Allmänna e-uppslagsverk

Bibelutgåvor på webben

Webbresurser och forskningsrelaterade länkar