Gå till huvudinnehållet

Teologi: Böcker

Sök böcker i Alma


Allt inhemskt tryck efter 1919 finns vid ÅAB, men allt är inte infört i Alma. Om du inte hittar inhemskt material, fråga biblioteket!

Söktips
Använd booleska operatorer AND/OR/NOT och trunkering (* eller ?) för att begränsa eller utöka din sökning. Flera söktips

Ämnesord
Böcker i Alma beskrivs med ämnesord som finns samlade i FINTO. Kolla här vilka ämnesord som används och få tips på vidare, snävare och relaterade begrepp. Detta ökar dina möjligheter att hitta relevant material!

E-böcker

Studerande och anställda vid ÅA har tillgång till bibliotekets e-böcker.
JUST NU HAR VI TILLGÅNG TILL FLER E-BÖCKER ÄN VANLIGT!

De största e-boksleverantörerna är Ebook Central och Biblio (f.d. Elib)

Hittar du inte boken i Alma?

Kolla samdatabasen Melinda

  • Finns boken något annat bibliotek i Åbo, låna den därifrån

I övriga fall kan du fjärrlåna boken.
Graduskribenter fjärrlånar gratis mot intyg (PDF). För andra uppbärs en avgift

Boktips - tryckta böcker

Boktips - e-böcker