Gå till huvudinnehållet

Teologi: Ordböcker

Bibliotekets e-ordböcker

Du hittar alla våra digitala ordböcker i Alma.

MOT Ordböcker omfattar Kielikones mest populära ordböcker, såväl allmänspråkliga som fackordböcker, från finska till engelska, svenska, tyska, franska och många andra språk. Tjänsten fungerar utan inloggning i ÅA:s nätverk men kräver att du skapar ett konto om du befinner dig utanför ÅA:s nätverk. 

Digitala ordböcker: Svenska och nordiska språk