Gå till huvudinnehållet

Teologi: Databaser

Olika databastyper

REFERENSDATABASER ger källhänvisningar om var du hittar böcker, artiklar och tidskrifter.

FULLTEXTDATABASER ger tillgång till hela artikeln eller boken. 

CITERINGSDATABASER ger information om var en författare, artikel eller bok har citerats. 

OBS! Många databaser är både referens- och fulltextdatabaser.

Databaser i teologi

I databaserna nedan kan du söka på innehållet i böcker och tidskrifter.

Med e-artiklar (PCI) sökning i Alma kan du söka i många, men inte alla, databaser samtidig. Sök därför också direkt i de enskilda databaserna.

Google Scholar

Google Scholar Search

Hitta ÅA:s e-resurser via Google Scholar: SettingsLibrary links > sök på Åbo och markera Abo Akademi University Library – Fulltext ÅAB > Save

Hittar du inte materialet i Alma?

Kolla samdatabasen Melinda

  • Finns tidskriften/boken något annat bibliotek i Åbo, gå dit och läs eller kopiera/skanna artikeln eller låna boken därifrån
  • Finns tidskriften vid Depåbiblioteket  beställ gratis e-kopia av artikeln eller fjärrlåna boken mot avgift

I övriga fall kan du fjärrlåna artikeln (vilket betyder att du får en kopia av den) eller boken.
Graduskribenter fjärrlånar gratis mot intyg (PDF). För andra uppbärs en avgift.

Digitala arkiv och databaser

För att hitta primärmaterial behöver du kanske använda dig av ett arkiv. Många arkivsamlingar är sökbara på nätet och en del arkivmaterial kan rentav vara direkt tillgängligt digitalt.

RITVA & Yle-samlingen


Sök i RITVA

Yle-samlingen innehåller alla TV-program som producerats av Rundradion f.o.m. 1957.

Sök i Yle-samlingen

Du kan endast söka i databaserna. För att se och lyssna på programmen måste du gå till friexemplarsdatorn i Boktornet. Personalen vid lånedisken hjälper dej!