Gå till huvudinnehållet

Teologi: Källkritik och forskningsetik

Vilka källor kan jag lita på?

Tänk efter när du hänvisar till information du hittar i böcker, tidskrifter eller på nätet. Vem har skrivit och publicerat informationen? Är den pålitlig? Hur ska jag presentera mina egna forskningsresultat?
Läs mer om ansvarsfull forskning i Finland