Skip to main content

Open access: Rabatter på APC-avgifter

Rabatter på open access-avgifter (APC) för ÅA-forskare

ÅA-anknutna forskare får rabatt på APC (article processing charge, också kallad open access-avgift, publiceringsavgift, författaravgift) hos följande förlag.

ACS (American Chemical Society) - Full open access och hybrid, ett begränsat antal artiklar kan årligen publiceras gratis ("vouchers")

Elsevier - Full open access och hybrid, 50% rabatt på APC i utvalda tidskrifter.
(Obs! Elsevier har s.k. spegeltidskrifter (mirror journals) som är open access och har samma titel som högt rankade tidskrifter men med tillägget X. De här är skilda tidskrifter och inte hybridlösningar för originalen och material som publiceras i dem publiceras inte i den högt rankade ursprungstidskriften. Vi rekommenderar tills vidare (mars 2019) att överväga originalpublikationen + parallellpublicering av det accepterade manuskriptet.) 

Emerald - Hybrid, gratis 

MDPI - Full open access, rabatt 10% (välj Åbo Akademi i rullgardinsmeny under "Selected institutions and societies have individual agreements...")

RSC (Royal Society of Chemistry) - Hybrid open access, gratis

Sage Choice - Hybrid, rabatt 87,5%: APC kostar £200 istället för ordinariepris £1600

Springer Nature (=Springer) - Full open access och hybrid, gratis

Kontrollera hur du får tillgång till rabatten eller vouchern innan du skickar in ditt manuskript. (Länkar till villkor och anvisningar finns i listan ovan.) Förfarandet varierar från förlag till förlag, men i regel krävs att den ansvariga författaren ("corresponding author") använder sin abo.fi-e-postadress som bevis för tillhörighet till ett universitet som omfattas av rabatten.

Rabatter fås främst tack vare så kallade read and publish-avtal som tillåter att forskare vid universitet som betalar för tidskriftsprenumerationer från dessa förlag får publicera öppet (både full open access och hybrid) billigare eller gratis i många av förlagens tidskrifter. FinElib är bibliotekens nationella förhandlingsorgan för dessa avtal.