Gå till huvudinnehållet

Open access: Varför open access?

Vad är nyttan med open access?

Forskning har visat att open access-publikationer citeras mera än artiklar som publiceras i slutna prenumerationsbaserade tidskrifter (se t.ex. Open Access Citation Advantage-översikten/SPARC 2015)

Enligt Åbo Akademis policy för öppen publicering ska forskning som görs vid ÅA publiceras så öppet som möjligt eftersom öppen vetenskap är ansvarsfull forskningspraxis. Det finns en nationell policy för öppen tillgänglighet till forskningsartiklar [pdf]. Därtill rekommenderar, eller rentav förutsätter, allt fler finansiärer att forskningsresultaten görs fritt tillgängliga. Exempelvis Finlands Akademi och EU inom Horizon2020 [pdf]  förutsätter att forskning som de finansierar ska vara open access (guld eller grön).

Open access-publicering bidrar till att demokratisera vetenskapen, förbättra den vetenskapliga kommunikationen och jämna ut skillnader mellan olika länders forskningsinstitutioner. Det är även ett sätt att göra forskningsresultat tillgängliga för yrkesgrupper som behöver dem men inte har råd med dyra prenumerationer, exempelvis läkare vid hälsostationer i mindre kommuner. Även om den breda allmänheten inte alltid i praktiken kan tillgodogöra sig det specialiserade innehållet i alla artiklar, kan ökad transparens bidra till att stärka forskningens legitimitet.

Internationella OA-rekommendationer och -projekt