Gå till huvudinnehållet

Open access: Varför open access?

Vad är nyttan med open access?

Forskning har visat att open access (OA)-publikationer citeras mera än artiklar i slutna tidskrifter (t.ex. Open Access Citation Advantage-översikten/SPARC 2015)

Öppet tillgänglig forskning ökar forskarens synlighet och läsarkrets och är viktigt för trovärdigheten. Enligt Åbo Akademis riktlinjer för öppen publicering är öppen publicering ansvarsfull forskningspraxis.

Finansiärer kan också rekommendera, eller rentav förutsätta att forskningsresultaten görs fritt tillgängliga. Exempelvis Finlands Akademi och Horizon Europe kräver omedelbar öppen tillgång till vetenskapliga artiklar.

 

 

 

 

Betydelsen av open access i samhället

OA-publicering bidrar till att demokratisera vetenskapen, förbättra den vetenskapliga kommunikationen och jämna ut skillnader mellan olika länders forskningsinstitutioner. Det är även ett sätt att göra forskningsresultat tillgängliga för olika yrkesgrupper som behöver dem men inte har råd med dyra prenumerationer, exempelvis läkare vid hälsostationer i mindre kommuner. Även om den breda allmänheten inte alltid i praktiken kan tillgodogöra sig det specialiserade innehållet i alla artiklar, kan ökad transparens bidra till att stärka forskningens legitimitet.

 

Internationella riktlinjer för open access

 

Den här guiden av Åbo Akademis bibliotek är licensierad under CC BY 4.0