Gå till huvudinnehållet

Open access: Preprints

Preprints

Ett preprint (submitted version) är den versionen av en artikel som är klar att skickas in till ett förlag men som ännu inte referentgranskats. Eftersom publiceringsprocessen ofta är långsam har delning av preprints blivit ett viktigt sätt att ge forskningen synlighet och spridning snabbare. Avsikten är att tidigt få feedback från andra forskare, försnabba uppkomsten av möjliga samarbeten och göra forskningen mer transparent.

För delning av preprints finns en stor mängd preprintservar att välja emellan. Delning av preprints är gratis och de flesta servar ger preprintet en beständig identifierare, t.ex. DOI, så att det kan citeras. Många tidskrifter tillåter citering av preprints på samma sätt som av referentgranskade artiklar.  

Delning av preprints är särskilt viktigt inom naturvetenskapliga områden, teknik och ekonomi, men under de senaste åren har dess popularitet ökat även inom psykologi, samhällsvetenskap och humaniora.

 

Preprints förändrar publiceringsförfarandet:

Gör så här:

 1. Kontrollera noga tilltänkta tidskrifters preprint-riktlinjer med hjälp av Sherpa/Romeo innan du delar ett preprint. Vissa tidskrifter kräver att inskickade artiklar är “helt nya” och att det inte finns delade preprints. Tidskrifter kan också ha riktlinjer för preprintets licens och val av preprintserver.
 2. Välj lämplig preprintserver (se alternativ till höger).
 3. Licensiera ditt preprint för att säkerställa att upphovsrätten stannar hos dig och att andra kan återanvända ditt arbete. Läs mer om licenser under fliken Öppna licenser (Creative Commons). Notera att preprintet kan ha en annan licens än den färdiga artikeln!
 4. Överväg om du samtidigt vill dela relaterat data. Kom då ihåg att länka till datat i preprintet! Vissa preprintservrar erbjuder också uppladdning av data.
 5. Att inkludera metadata så som nyckelord ökar preprintets synlighet.
 6. Kontrollera att preprintet är på alla sätt klart innan du skickar in. Delade preprints kan inte raderas! Vid särskilt betydande skäl kan ett preprint dras tillbaka, men i dessa fall kvarstår information om preprintets titel, författare och orsak till tillbakadragandet.
 7. Vid inskickning av manuskriptet till förlaget: Säkerställ att den färdiga artikeln kommer att länka tillbaka till preprintet. Kontrollera om tidskriften gör detta automatiskt och lägg annars en fotnot med länk till preprintet till ditt manuskript.
 8. Då manuskriptet publicerats: Kontrollera att preprintet länkar till den färdiga artikeln. Vissa preprintservrar genererar automatiskt en länk till den publicerade artikeln, kolla annars med servern hur länken kan läggas till.

 

Obs!

Att dela preprints uppmuntras av många finansiärer men uppfyller i regel inte ensamt deras OA-krav. Notera att preprints inte heller räknas som OA enligt UKM:s nuvarande finansieringsmodell, eftersom ett preprint inte är referentgranskat.

 

Läs mer i A Practical Guide to Preprints

 

Preprintservrar

Vid val av preprintserver ska du främst överväga till vem artikeln riktas och kontrollera att servern har god servicenivå. Följande egenskaper kännetecknar en pålitlig preprintserver:

 • Beständiga identifierare, t.ex. DOI (preprintet kan då citeras)
 • Kvalitetskontroll
  (t.ex. plagiatkontroll)
 • Garanti för servern är tillgänglig på lång sikt
  (god arkiveringspolicy)
 • Öppen licensiering (Creative Commons)
 • Indexering i sökmotorer
  (t.ex. Google Scholar)
 • Versionering (vid uppladdning av uppdaterad version länkas denna till den föregående versionen)

 

Multidisciplinära preprintservrar:

 

Exempel på ämnesspecifika preprintservrar:

 

Databaser över preprintservrar:

Den här guiden av Åbo Akademis bibliotek är licensierad under CC BY 4.0