Gå till huvudinnehållet

Open access: Vad är open access?

Olika former av open access

Open access (OA) innebär att vetenskapliga publikationer finns fritt tillgängliga på nätet och utan kostnad kan läsas, spridas, användas, kopieras, skrivas ut och länkas till. På så sätt sprids forskningsresultat lättare och snabbare både inom forskarsamfundet och till allmänheten.


Det finns tre huvudsakliga typer av OA-publicering:

 1. Guld OA (gold OA) = full OA: publikation i tidskrift där alla artiklar är öppet tillgängliga. Tidskriften kan läsas gratis av alla men vissa tidskrifter uppbär en avgift för den öppna publiceringen (APC-avgift) av forskaren/forskarens institution.
  • Diamant OA: gratis full OA-tidskrift (alla artiklar publiceras öppet utan avgift)
 2. Hybrid OA: författaren kan välja att mot APC-betalning få en artikel öppet tillgänglig i en tidskrift vars artiklar inte annars är det. Hybrid OA räknades tidigare som en form av guld OA, men numera används guld OA i regel synonymt med full OA.
   
  ÅA:s forskare får publicera helt gratis eller med rabatt på APC-avgiften hos många förlag, läs mer här.
 3. Grön OA (green OA) = parallellpublicering, självarkivering (self-archiving): författaren gör själv en version av sin artikel (som primärt publiceras i ett annat forum) tillgänglig i ett öppet arkiv (s.k. repositorium). Vid Åbo Akademi parallellpublicerar man i forskningsinformationssystemet AboCRIS.
   
  • Grön OA är ett likvärdig alternativ för OA som guld OA.
  • De flesta prenumerationstidskrifter tillåter parallellpublicering, men vissa har embargoperioder och andra restriktioner, läs mer här. Kontrollera olika tidskrifters riktlinjer med Sherpa/Romeo.
  • Parallellpublicering i AboCRIS görs också då artikeln publicerats i en OA-tidskrift! Dvs. guld OA kombineras alltid med grön OA. På så sätt garanteras långtidsarkiveringen.

    

Preprints: Att dela preprints, dvs. ännu inte referentgranskade versioner av artiklar är viktigt för att försnabba spridningen av forskning, men uppfyller inte t.ex. UKM:s definition av OA, läs mer här.


Bild som visar olika vägar till open access.Picture: Foster Open Science (PASTEUR4OA)

 

 

Den här guiden av Åbo Akademis bibliotek är licensierad under CC BY 4.0