Gå till huvudinnehållet

Open access: Vad är open access?

Ordlista

Open access (OA) -  forskningsresultat görs fritt tillgängliga i digital form (en publicerings/businessmodell och ett ideal)

APC (Article Processing Charge) - avgift som vissa tidskrifter kräver för att göra en artikel open access. Också kallad open access-avgift, författaravgift.

Creative Commons (CC)-licens - upphovsrättslicens som fogas till ett material för att informera läsare om hur de får använda materialet, dvs. om de får dela, modifiera, sälja eller kopiera materialet eller inte.

Digital Object Indentifier (DOI) - permanent identifieringsnummer för elektroniska dokument

Embargo - ett förlags restriktion för hur snabbt efter publicering en artikel får göras tillgänglig i ett öppet arkiv och på andra webbplatser.

Gold open access -  utgivaren gör en vetenskaplig artikel öppet tillgänglig (i vissa fall mot APC-avgift, i andra fall avgiftsfritt). Finns i flera former: de mest kända är full OA och hybrid OA.

Gratis open access - publikationen går att läsa helt gratis, men kan ha användningsrestriktioner så att den inte får delas

Green open access = parallellpublicering - innebär att en version av artikeln (som primärt publiceras i ett annat forum) laddas upp i ett öppet arkiv eller repositorium (t.ex. universitetets egen parallellpubliceringskanal)

Hybrid open access - en form av gold open access, när en artikel som publicerats i prenumerationstidskrift görs öppet tillgänglig som avgiftsbelagd tilläggstjänst. I tidskriftens nummer är bara en del av artiklarna öppet tillgängliga, resten bakom betalmur. 

Full open access - en form av gold open access, ibland kallad ”open access-publikation”. I en full OA-tidskrift är alla artiklar öppet tillgängliga. Några full OA-publikationer kräver APC-avgift

Libre open access - publikationen går att läsa gratis och har inga användningsrestriktioner (t.ex. med hjälp av Creative Commons-licens)

Sherpa/Romeo - databas som innehåller uppgifter om olika förlags och tidskrifters policy för parallellpublicering

Post-print - den referentgranskade versionen av artikeln, med eventuella ändringar införda (som regel saknas förlagets layoutdetaljer). Kallas också (author’s) accepted manuscript (AM/AAM).

Pre-print - den version av artikeln som skickats in men ännu inte referentgranskats (submitted version)

Parallellpublicering/parallellarkivering - publikationen görs fritt tillgänglig i digital form t.ex. i universitetets eget öppna arkiv. Synonymer: green open access, self-archiving.

Olika former av open access

Vad är open access (OA)?

Open access innebär att forskningsresultat finns fritt tillgängligt på nätet så att läsaren utan kostnad kan läsa, använda, kopiera, skriva ut och länka till publikationen.På så sätt sprids forskningsresultaten lättare både inom forskarsamfundet och till allmänheten i stort. OA-publikationer ska vara gratis open access, så att de får läsas, länkas till och skrivas ut utan kostnad för läsaren. Eller ännu bättre libre open access så att de fritt kan spridas på nätet. 

Guld eller grön? Full OA eller hybrid OA?

Det finns tre huvudsakliga typer av open access-publicering:

Guld OA innebär att utgivaren gör publikationen fritt tillgänglig. De mest kända formerna är:

  • (Full) OA = publikation i tidskrift där alla artiklar är öppet tillgängliga. Tidskriften kan läsas gratis av alla men i vissa fall uppbärs APC-avgift av författaren (vanligen betald av forskarens institution eller forskningsprojekt) för att täcka tidskriftens kostnader. 
  • Hybrid OA = författaren kan välja att mot betalning få sin artikel öppet tillgänglig i en prenumerationstidskrift vars artiklar inte annars är öppet tillgängliga. OBS! ÅA:s forskare får rabatt på APC-avgiften hos många förlag, se mer här.

​Grön Oinnebär att författaren själv gör en version av sin artikel öppet tillgänglig. Detta kallas också för

  • Parallellpublicering = en version av författarens text parallellpubliceras i ett öppet arkiv (s.k. repositorium). Vid Åbo Akademi kan det göras i forskningsinformationssystemet AboCRIS. OBS! De flesta prenumerationstidskrifter tillåter parallellpublicering! 

Preprints

En pre-print är den versionen av en artikel som ännu inte referentgranskats. Preprints räknas inte som open access men de ger mer synlighet och har blivit en viktig del i den akademiska kommunikationen. Läs mer om preprints i A Practical Guide to Preprints.


Bild som visar olika vägar till open access.Picture: Foster Open Science (PASTEUR4OA)

Videoklipp om open access

Hitta open access-publikationer

DOAB - Directory of open access books


DOAJ - directory of open access journals

 


Open Access Theses and Dissertations

Verktyg för utvärdering av publikationer