Gå till huvudinnehållet

Open access: Allmänt

> This guide IN ENGLISH

Innehåll

Denna guide innehåller information om open access (OA)-publicering. Den besvarar frågor som: Vilka typer av OA-publicering finns? Hur parallellpublicerar man? Varför är OA viktigt? Hur hittar och utvärderar man OA-publikationskanaler? Vilka möjligheter har ÅA-forskare att publicera OA?  Hurudana krav på OA har forskningsfinansiärer? Hur väljer man rätt öppen licens?

 

 Vad är open access? 

 • Guld OA och grön OA (parallellpublicering)
   

 Varför open access? 

 Parallellpublicering 

 • Gratis OA-alternativ
 • Görs vid ÅA i AboCRIS
 • Sök tidskrifters riktlinjer för parallellpublicering: Sherpa/Romeo
   

 Hitta och utvärdera publikationskanaler 

 Preprints 

 • Snabbt OA-alternativ
 • Hitta preprintservrar
   

 Öppna licenser (Creative Commons) 

 ÅA:s finansiering av open access-avgifter 

 • Vouchers och rabatter för ÅA-forskare genom ÅA:s avtal
 • APC-pool (finansiering för APC-avgifter i tidskrifter som uppfyller särskilda kvalitetskriterier och inte ingår i ÅA:s avtal)
 • BPC-pool (finansiering för öppnande av monografier)
   

 Finansiärers krav på open access 

 Kostnadstransparens - OpenAPC 

 Ordlista 

 • Viktiga OA-termer

Videoklipp om open access

Åbo Akademis riktlinjer för öppen publicering för forskande och undervisande medarbetare (2023)

 • Forskare vid Åbo Akademi (anställda och anknutna) publicerar sina forskningsresultat i referentgranskade vetenskapliga publikationer av hög kvalitet. Med vetenskapliga publikationer avses artiklar i vetenskapliga tidskrifter, serier, böcker, konferenspublikationer och särtryck samt vetenskapliga monografier. Utgångspunkten är att publicera öppet.
 • Vetenskapliga publikationer som utarbetas vid Åbo Akademi görs öppet tillgängliga, antingen genom att
  • forskaren väljer en open access-publiceringskanal eller
  • forskaren parallellpublicerar en referentgranskad manuskriptversion i AboCRIS (grön open access).
  • Om open access-publikationskanaler av hög kvalitet inte finns att tillgå och parallellpublicering inte är möjlig kan avsteg göras till principerna för öppen publicering.
 • ÅA-forskare prioriterar publikationskanaler som möjliggör Creative Commonslicens. CC-BY rekommenderas i första hand för maximal spridning, men mera begränsade licenser kan användas där goda skäl kan anges.
 • Forskare rekommenderas att publicera sina vetenskapliga redigerade samlingsverk och monografier öppet tillgängligt.
 • Samtliga referentgranskade vetenskapliga publikationer parallellpubliceras i Åbo Akademis forskningsportal AboCRIS så nära utgivningstidpunkten som möjligt. Ifall förlagets standardvillkor föreskriver embargo anger forskaren vid inskickandet av manuskriptet att embargofrihet av referentgranskad manuskriptversion krävs. Parallellpublicering är ett fullgott alternativ till publicering i en open access-kanal.
 • För sampublikationer gäller att ÅA-affilierade medförfattare ska försäkra sig om rätt till parallellpublicering.
 • ÅA-forskare delar preprints på relevanta preprint-servers då det är ändamålsenligt inom forskningsområdet.
 • Även andra slag av publikationer publiceras så öppet som möjligt. Forskare vid Åbo Akademi sprider sin forskning och sina forskningsresultat till exempel i facktidskrifter, populärvetenskapliga publikationer och via massmedier.

Tillgänglig i sin helhet på ÅA:s web.

 

Den här guiden av Åbo Akademis bibliotek är licensierad under CC BY 4.0