Gå till huvudinnehållet

Open access: Parallellpublicering

Hur parallellpublicerar jag?

Parallellpublicering eller grön open access (OA) innebär att en publikation också görs fritt tillgänglig i ett öppet arkiv/repositorium. Det är viktigt att parallellpublicera särskilt då man publicerat i en sluten publikationskanal, men även när den primära publikationen redan är OA. Att parallellpublicera är gratis för forskaren och organisationen. Parallellpublicering uppfyller i regel finansiärers och UKM:s krav på OA på samma sätt som publicering i en OA-tidskrift. ​

 

Var kan jag parallellpublicera?

 • AboCRIS - ÅA:s forskningsinformationssystem
  Görs smidigt i samband med rapportering av publikationer i AboCRIS. Läs mer på intranätet om hur man rapporterar publikationer.
 • Zenodo.org
  Ett pålitligt öppet arkiv för alla forskningsområden. I Zenodo kan man dela och arkivera artiklar och andra texter, forskningsdata, presentationer m.m.
 • I ett annat öppet arkiv som hittas i OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories)

 

Har jag rätt att parallellpublicera?

Rätten att parallellpublicera beror på utgivarens policy, men de flesta tillåter att någon version av artikeln parallellpubliceras. De flesta förlag erbjuder även möjlighet att parallellpublicera bokkapitel.

Kontrollera möjligheterna att parallellpublicera antingen på webbtjänsterna Sherpa/Romeo och How can I share it eller på utgivarens webbplats. Detta ska göras redan innan du skickar in ditt manuskript, särskilt om finansiären har krav på OA. Informationen om parallellpublicering finns även med i publiceringsavtalet. Sök på “green open access”, “open access policy”, “self-archiving”, “repository policy”, “institutional repository”, “sharing policy”, “author’s rights”.

Sherpa Romeo - Scientific Publishing Knowledge BaseSök forskningstidskrifters och förlags riktlinjer för parallellpublicering: vilken version som kan parallellpubliceras och var, samt längden på eventuella embargoperioder

 

Olika versioner av en publikation
 

 • Publisher's pdf, final pdf, Version of Record (VoR) = den slutliga publicerade versionen med förlagets layout. Vissa förlag tillåter att denna parallellpubliceras öppet efter en viss embargoperiod. Ifall du publicerat i en OA-tidskrift är den här versionen fri att cirkulera, vilket är poängen med open access!
 • Postprint, final draft, Author's Accepted Manuscript (AAM) = författarens antagna manuskript efter referentgranskning. Saknar sidnummer och har inte utgivarens layout. Det är vanligen denna version man får parallellpublicera då man publicerat i en sluten tidskrift.
 • Preprint, submitted manuscript = inskickat manuskript som inte ännu referentgranskats. Dela preprint-versionen på en etablerad preprint-server, läs mer här. Parallellpublicering av denna version i AboCRIS rekommenderas inte, eftersom det inte ger tilläggsfinansiering och målet är att sprida  kvalitetsgranskade versioner.

 

Embargoperiod

En embargoperiod på t.ex. 12 månader innebär att utgivaren inte tillåter öppen parallellpublicering förrän det gått 12 månader sedan texten publicerats hos förlaget. I AboCRIS kan du genast ladda upp din publikation även om den omfattas av en embargoperiod. När du anger embargoperiodens slutdatum vid uppladdningen av fulltextfilen blir texten öppet tillgänglig först efter detta datum (sker automatiskt).

 

Kom ihåg att:

 • Tidskrifter kan göra publikationer tillfälligt öppet tillgängliga, bl.a. i marknadsföringssyfte. Publikationen kan då beskrivas t.ex. med termen “free access”, men detta är INTE samma som open access och garanterar inte bestående öppenhet. Dessa publikationer bör alltid parallellpubliceras i AboCRIS!
 • Be eventuella medförfattare om lov att parallellpublicera
 • AboCRIS genererar automatiskt ett försättsblad till den parallellpublicerade publikationen. På denna framgår version, doi och eventuell licens (förutsatt att du matat in uppgifterna), så dessa behöver inte separat skrivas in i dokumentet.

ÅA:s publikationsarkiv Doria

Doktors- och pro gradu-avhandlingar publiceras i ÅA:s publikationsarkiv Doria. Du kan också primärpublicera enskilda texter eller serier som du ger ut i Doria, anvisningar här.


Återpublicering av artiklar i artikelbaserad doktorsavhandling:

Att återpublicera artiklarna som en del av doktorsavhandlingen är ett sätt att ge sin forskning mer synlighet och spridning.  

Anvisningar för doktorander finns på intranätet.

Akademiska sociala nätverkstjänster

Att använda akademiska sociala nätverkstjänster (ASN) är ett effektivt sätt att nätverka, dela publikationer, följa med den senaste forskningen och upprätthålla en publikationsförteckning.  

Att dela artiklar i ASN räknas däremot inte som parallellpublicering, bl.a. eftersom tjänsterna inte kan garantera att publikationerna finns tillgängliga på lång sikt. Innan du delar publikationer på ASN, kontrollera också utgivarens riktlinjer t.ex. med Sherpa/Romeo. Notera att tjänsternas användarvillkor inte alltid passar ihop med utgivarnas riktlinjer.

Den här guiden av Åbo Akademis bibliotek är licensierad under CC BY 4.0