Gå till huvudinnehållet

Open access: Jag vill parallellpublicera!

Hur parallellpublicerar jag?

Parallellpublicering är "grön open access", då en publikation som publicerats också görs fritt tillgänglig i ett öppet arkiv. Det är gratis för forskaren och organisationen och det uppfyller finansiärers och UKM:s krav på Open Access på samma sätt som publicering i en open access-tidskrift. ​

 

Var kan jag parallellpublicera min forskning?

 

Får jag parallellpublicera min text?

Detta beror på utgivarens policy. I de allra flesta fall tillåter utgivaren att någon version parallellpubliceras. Detta kan du kolla upp på utgivarens webbplats eller i det publiceringsavtal som du ingått, antingen när du skickat in din text eller efter att din text antagits för publicering. Söktermer: “green open access”, “Open Access policy”, “Self-archiving”, “repository policy”, “institutional repository”, “sharing policy”, “author’s rights”.

Vilken version kan jag parallellpublicera?

  • publisher's pdf, , eller final pdf/version of record = den slutliga publicerade versionen som har förlagets layout. Vissa förlag tillåter att denna version parallellpubliceras öppet efter en viss embargoperiod. (Ifall du publicerat i en open access-tidskrift är den här versionen fri att cirkulera!)
  • postprint = författarens antagna manuskript efter referentgranskning, också kallat AAM (Author´s Accepted Manuscript) eller "final draft". Denna version saknar sidnummer och har inte utgivarens layout.
  • preprint, submitted manuscript= inskickat manuskript som inte ännu har referentgranskats. Parallellpublicering i AboCRIS av denna version rekommenderas inte. Denna version ger ingen tilläggsfinansiering och målet är att helst öppet sprida referentgranskade, dvs kvalitetsgranskade, versioner. 

En embargoperiod på t.ex. 12 månader innebär att utgivaren inte tillåter öppen parallellpublicering förrän det gått 12 månader sedan texten publicerats av utgivaren. I AboCRIS kan du ladda upp din publikation även om den omfattas av en embargoperiod. När du anger embargoperiodens slutdatum vid uppladdningen av fulltextfilen görs texten automatiskt öppet tillgänglig först efter detta datum.

 

Kom också ihåg att:

  • be eventuella medförfattare om lov att parallellpublicera
  • I AboCRIS genereras automatiskt ett försättsblad till den parallellpublicerade publikationen och på denna framgår vilken version du har laddat upp, doi och eventuell licens (förutsatt att du har matat in dessa uppgifter), så detta behöver du inte längre skriva in i ditt dokument

Sherpa Romeo.

I SHERPA/RoMEO kan man kontrollera forskningstidskrifters och förlags policy för parallellpublicering. Du får också detaljerad information om vilken version av din publikation som du kan parallellpublicera och ifall tidskriften/förlaget har en embargotid eller ej. Tjänsten upprätthålls av Nottingham University.

Majoriteten av förlagen (ca 80 %) tillåter någon form av parallellpublicering i universitetens publikationsarkiv. 

Forskarnätverk och akademiska sociala nätverkstjänster

Nätverka, dela dina publikationer, följ med den nyaste forskningen inom din bransch, upprätthåll din publikationsförteckning. 

OBS! Innan du delar publikationer, kontrollera utgivarens policy. Notera också att tjänsternas  användarvillkor inte passar alla.