Gå till huvudinnehållet

Open access: Finansiärers krav på open access

Forskning som finansieras med offentliga medel

Allt fler finansiärer kräver att forskare inom deras projekt publicerar omedelbar open access (OA). Internationella och nationella finansiärer kräver genom Plan S att vetenskapliga publikationer som bygger på offentligt finansierad forskning ska vara OA.
 

Plan S
= Initiativ för OA-publicering hos cOAlition S, ett internationellt konsortium av forskningsfinansierande och utförande Plan S logoorganisationer. Plan S-initiativet kräver att vetenskapliga publikationer som finansieras med offentliga medel fr.o.m. 2021 ska publiceras OA omedelbart (utan embargo).

“With effect from 2021, all scholarly publications on the results from research funded by public or private grants provided by national, regional and international research councils and funding bodies, must be published in Open Access Journals, on Open Access Platforms, or made immediately available through Open Access Repositories without embargo.”
 

Rights Retention Strategy
cOAlition S har utvecklat Rights Retention-strategin för att forskare med finansiering från cOAlition S-finansiärer fritt ska kunna välja i vilken tidskrift de publicerar (även stängda tidskrifter) och ändå uppfylla Plan S-kravet. Att “göra rights retention” innebär att forskaren kräver rätten att parallellpublicera sitt manuskript utan embargo.


Finansiärer som förbinder sig till Plan S:

 • Finlands Akademi
  FA förutsätter att finansierade projekt förbinder sig att publicera sina forskningsresultat med öppen tillgång och göra sina forskningsdata öppet tillgängliga.

Gör så här för att uppfylla finansiärernas OA-krav (Plan S)

Plan S kräver att artiklar publiceras öppet i den primära publikationskanalen (full/hybrid OA) eller att de parallellpubliceras utan embargo och med CC-licens (grön OA).


Gör så här:

1. Publicera i en fullt öppen tidskrift (full OA)

     eller

2. Publicera i en hybrid tidskrift som har ett "transformative agreement". Läs mer om publiceringsarrangemang för ÅA forskare här.
 
Kontrollera på förhand att tidskriften uppfyller Plan S-kraven med Journal Checker Tool (hittas också här):

 

 

 • Om    JA     ⇒  Det är fritt fram att skicka in artikeln!
 • Om    NEJ    ⇒  Gå till alternativ 3:

 

3. Publicera i valfri tidskrift men försäkra din rätt att parallellpublicera på ett sätt som överensstämmer med Plan S-kraven genom att kräva Rights Retention:
 

 • Informera tidskriften då du skickar in artikeln att AAM/VoR licensieras med CC-licens (i första hand CC BY) eftersom finansiären förpliktar dig till det.
   
  Modell: “This research was funded, in whole or in part, by [Organisation name, Grant #]. A CC BY or equivalent licence is applied to [the AAM/VoR] arising from this submission, in accordance with the grant’s open access conditions’’.
  Skriv till openscience@abo.fi om du behöver hjälp med att kontakta tidskriften!
   
 • Då artikeln publiceras: parallellpublicera din AAM/VoR i AboCRIS utan embargo.
   
 • Om det uppstår en konflikt mellan dig och tidskriften ska du vara i kontakt med din finansiär.

 

 

Tillåtelse att få parallellpublicera i AboCRIS - brevmall

De flesta akademiska förlag och tidskrifter tillåter att forskaren parallellpublicerar en kopia av den slutliga, referentgranskade versionen (AAM) av sin artikel i ett öppet, digitalt repositorium. Du hittar information om förlagens och tidskrifternas parallellpubliceringspolicyn i databasen Sherpa/Romeo eller på tidskrifternas webbsidor.

Om denna information saknas och inte heller nämns i publiceringsavtalet kan du be att ett dylikt tillägg görs i avtalet.

Brevmall som kan användas vid kontakt med förlag/tidskrifter:


Den här guide
n av Åbo Akademis bibliotek är licensierad under
CC BY 4.0