Gå till huvudinnehållet

Open access: Hur hittar jag open access-publiceringskanaler?

Hur hittar jag pålitliga open access-tidskrifter?

Du hittar open access-tidskrifter i

 • DOAJ.org som innehåller granskade tidskrifter.
 • Jufo-databasen där kan man filtrera tidskrifter som ingår i DOAJ och enligt parallellpubliceringspolicy (kryssa i "Sherpa/Romeo": grön och blå, tidskrifter som tillåter parallellpublicering av slutliga versionen eller postprint). ​​

Bokförlag hittas via DOABooks.org (Directory of Open Access Books).

Open access-tidskrifternas tillförlitlighet bedöms på samma sätt som övriga vetenskapliga publikationskanalers. Kolla upp:

 • finns information om tidskriften i olika pålitliga register som t.ex. DOAJ eller Jufo-databasen?
 • är tidskriften indexerad i centrala databaser inom sitt ämnesområde (t.ex. i Web of Science eller i Scopus)?
   
 • hur anges förlagets kontaktuppgifter på hemsidan?
 • har publiceringskanalen en ISSN-nummer?
   
 • har andra forskare inom ditt ämnesområde publicerat i samma tidskrift?
 • hurudan kvalitet är det på tidigare artiklar i tidskriften?
 • hur går det till när inskickade artiklar referentgranskas?
 • vilka består tidskriftens redaktion av?

​En annan bra checklista finns på Think Check Submit.

Obs! Nappa inte på smickrande e-posterbjudanden från rovtidskrifter eller oseriösa bokförlag. Att publicera i dem kan skada ditt anseende. 

Rovtidskrifter

Vissa förlag har tvivelaktiga publiceringsavsikter. Dessa rovförlag (vanity publisher, predatory publisher) skickar lockande skräpposterbjudanden om publicering, medlemskap i redaktionsråd mm, men utnyttjar forskare genom att inkassera APC-avgifter utan att referentgranska publikationerna.

Är du osäker på vilka publiceringskanaler som är trovärdiga? Se Think, check, submit.


Läs mera:

Hur utvärderas tidskrifter?

Ibland används bibliometriska mått för att bedöma tidskrifter.

Jufo | Impact Factor | H-index | SNIP | Eigenfactor metrics | Journal Immediacy Index | SCImago Journal Rank (SRJ) | CiteScore

Måtten är inte uttömmande för t.ex. relevans (en avgörande faktor vid val av publikationsforum), de kan vara missvisande och det kan gå att trixa med dem, och många av dem kan inte tillämpas på alla tidskrifter: ämnesområden och tidskrifter på olika språk kan vara bristfälligt indexerade i databaserna som upprätthåller metriken och det tar tid (ibland flera år) innan nya tidskrifter indexeras.

Läs en beskrivning av måtten.

Verktyg för utvärdering av publikationer