Gå till huvudinnehållet

Open access: Öppna licenser (Creative Commons)

Öppna licenser

Användning av öppna licenser är en viktig aspekt inom open access. En öppen licens är en uppsättning villkor som tillämpas på ett verk och som ger vem som helst tillstånd att använda verket så länge de följer villkoren i licensen. Licensen definierar alltså hur andra får återanvända ett arbete. Ett arbete hänvisar till ett ursprungligt verk, till exempel en forskningsartikel, video eller sång som kan skyddas av upphovsrätt.  

Olika former av återanvändning är att dela, anpassa och bygga vidare på ett arbete. Öppna licenser gör det möjligt för andra att återanvända ditt arbete lagligt, utan att behöva kontakta dig för att få tillstånd. När ditt arbete är korrekt licensierat hjälper det också andra att hänvisa till det.

Det mest använda systemet för öppna licenser är  Creative Commons | Into Games

Creative Commons-licenssystemet

 • CC BY - "erkännande": den friaste av CC-licenserna som tillåter att arbetet sprids, modifieras, omarbetas och byggs vidare på, även för kommersiellt bruk. Kräver enbart att återanvändare anger upphovspersonen till verket (författaren, licensen och den ursprungliga publikationsadressen) och tydligt indikerar eventuella ändringar.

  Den senaste versionen av CC BY är CC BY 4.0.


CC BY-licensen kan begränsas med följande klausuler:

 • SA - "dela lika": kräver att modifierade versioner ges samma licens som originalverket
 • NC - "icke-kommersiell": förbjuder kommersiell användning av arbetet (om du använder den här klausulen, lägg till kontaktinformation så att återanvändare kan be om separat tillstånd för kommersiellt bruk).
 • ND - "inga bearbetningar": förbjuder modifiering och omarbetning (om du använder den här klausulen för en hel artikel begränsar du också återanvändningen av diagram och bilder som ingår i den, om du inte licensierar dem separat med en friare licens).

 

Mer information:

 

  

Bild av Shaddim (CC BY) på Creative Commons webb                 

Att beakta vid val av licens

File:CC-BY.svg - Wikimedia Commons   CC BY

 • Maximal spridning och långtidsbevaring
 • Tillåter återanvändning i utbildningssyfte och möjliggör textutvinning (eng. text mining)
 • Ger tillräckligt skydd för dina rättigheter som upphovsperson, eftersom det kräver att återanvändare anger alla gjorda ändringar (ND-klausulen överflödig).
 • Rekommenderas av cOAlition S-konsortiet på grund av ovanstående skäl

   

Tietoa lisensseistä – Creative Commons Suomi  SA

 • SA-klausulen är ofta tillräcklig om man vill förhindra kommersiell återanvändning (NC-klausulen överflödig). Med SA-klausulen måste alla som skapar modifierade versioner av din artikel publicera dem under samma CC-licens, vilket inte uppmuntrar till kommersiell verksamhet.

   

Tietoa lisensseistä – Creative Commons Suomi  NC

 • NC-klausulen kan i onödan begränsa återanvändningen av ditt verk, eftersom det inte alltid är tydligt om ett syfte är kommersiellt eller icke-kommersiellt.
 • NC-klausulen kan begränsa rätten att dela ett verk på akademiska sociala nätverkstjänster (ASN) så som Research Gate, eftersom dessa tjänster kan betraktas som kommersiella.
  • Om du inte gett bort de kommersiella användningsrättigheterna för ditt arbete i ett separat avtal får du dela arbetet på ASN.
  • Om du däremot gett bort dessa rättigheter, till exempel i publikationsavtalet, beror din rätt att dela arbetet på detta avtal.

 

Tietoa lisensseistä – Creative Commons Suomi  ND

 • Tillåter mycket begränsad återanvändning och bör användas endast då särskilt motiverat.
 • Licensiering utan ND-klausulen innebär inte att andra kan redigera din ursprungliga artikel och därmed inkludera sig som författare, bara att andra får publicera en modifierad version av den. Därtill måste alla modifierade versioner tydligt klargöra vilka delar som kopierats från din artikel och vilka som utgör ändringarna. En återanvändares version av din artikel är ett nytt, icke-referentgranskat utkast.
 • I teorin tillåter licensiering utan ND-klausulen förvrängning av ett arbete, eftersom det fritt kan anpassas. Det finns ändå andra lagar som skyddar mot förvrängning av forskningsresultat. Vi händelse av laglig men olämplig återanvändning inkluderar CC-licenser klausul 3(a)(3) enligt vilken upphovspersonen kan kräva att få sitt namn borttaget från en modifierad version.

Hur licensierar jag mitt verk?

Vid licenciering av ett arbete är det viktigt att tänka på följande:

 • Licensen måste läggas till verket innan publicering. När ett verk väl har publicerats kan licensen inte återkallas eller begränsas. Licensen kan dock göras mindre restriktiv.
   
 • Om det finns flera medförfattare bör alla vara överens om valet av licens.
   
 • En CC-licensierad artikel kan innefatta material (diagram, bilder etc.) som ges en annan licens eller användarrättighet än artikelns brödtext. På samma sätt kan artiklar i en samling vid behov licensieras separat. De digitala och tryckta versionerna av en artikel kan däremot inte licensieras på olika sätt, utan de omfattas av samma licens.
   
 • Utgivare erbjuder vanligtvis ett eller flera licensalternativ. När du publicerar i en tidskrift accepterar du förlagets riktlinjer för öppna licenser. Observera emellertid att CC BY 4.0 rekommenderas för maximal spridning. CC BY-SA 4.0 är också acceptabelt för vetenskapliga publikationer. Kontrollera att tidskriften som du vill publicera i godkänner och använder dessa licenser! Observera också att finansiärer kan kräva CC BY.
   
 • Då du har rätt att välja licens själv och behöver lägga till licensinformationen till ditt material (t.ex. ett dokument eller en webbsida), använd License chooser för att hitta den lämpligaste licensen för ditt arbete. Kom ihåg att inkludera en länk till din ORCID-profil i fältet "Link to Creator Profile". Kopiera sedan licensinformationen, inklusive länken till licensen (license deed), och lägg till den i ditt arbete.
   


Med Creative Commons Licence Chooser kan du välja den licens som passar ditt arbete bäst och bekanta dig med olika licensalternativ.

Exempelformat: Varför open access? – en systematisk översikt © 2024 av Frida Forskare är licensierad under CC BY-SA 4.0

Vanliga frågor

Kan en CC-licensierad artikel citera material som inte är CC-licensierat?

Ja.

Kan jag dela min CC-licensierade artikel på en akademisk social nätverkstjänst (ASN) så som ResearchGate?

De licensalternativ som kan begränsa rätten att dela på ASN är de som innehåller –NC-klausulen. Men om du inte gett bort de kommersiella användningsrättigheterna för ditt arbete i ett separat avtal får du dela arbetet på ASN. Om du däremot gett bort dessa rättigheter, till exempel i publikationsavtalet, beror din rätt att dela arbetet på detta avtal. Kom ihåg att fråga dina medförfattare om rätten att dela på ASN.

Kan jag dela någon annans CC-licensierade artikel på en akademisk social nätverkstjänst (ASN) så som ResearchGate?

De licensalternativ som kan begränsa rätten att dela på ASN är de som innehåller –NC-klausulen. Att dela andras arbete på ASN är problematiskt eftersom dessa tjänster anses vara kommersiella. Delning av andras arbeten på ASN rekommenderas därför inte.

Kan jag licensiera de digitala och tryckta versionerna av en artikel på olika sätt?

Nej. Den digitala och tryckta versionen av en artikel omfattas av samma licens.

Om jag inte vill att någon ska använda min artikel för kommersiellt bruk, ska jag då välja en CC-licens som innehåller -NC-klausulen?

Ofta räcker det med en SA-klausul. Då måste alla som publicerar modifierade versioner av din artikel publicera sina versioner under samma CC-licens, vilket inte uppmuntrar till kommersiell aktivitet.

Om jag licensierar min publikation utan -ND-sats, kan då vem som helst redigera min artikel på tidskriftens webbplats, på samma sätt som på Wikipedia?

Nej. Andra skulle ha rätt att publicera en modifierad version av din artikel på sina egna webbplatser, men den ursprungliga artikeln skulle förbli orörd. Dessutom måste varje modifierad version tydligt avgränsa vilken del som kopieras från din artikel och vad som utgör ändringarna.

Om jag licensierar min publikation utan en -ND-sats, kan en återanvändare göra kosmetiska ändringar i den och sedan lägga till sitt namn bredvid mitt som författare?

Nej. CC-licensiering ändrar inte praxis för vetenskaplig publicering, referentgranskning eller etiska riktlinjer som förbjuder plagiering. Återanvändarens version av din artikel är ett nytt, icke-referentgranskat utkast. Dessutom måste varje modifierad version tydligt avgränsa vilken del som kopieras från din artikel och vad som utgör ändringarna.

Om jag licensierar min publikation utan -ND-sats, kan min text hamna i en förvrängd eller olämplig form?

Eftersom CC-licensierade artiklar kan anpassas, kan detta inte förhindras ur ett upphovsrättsligt perspektiv. Det finns ändå andra lagar som skyddar mot förvrängning av forskningsresultat. Vi händelse av laglig men olämplig återanvändning inkluderar CC-licenser klausul 3(a)(3) enligt vilken upphovspersonen kan kräva att få sitt namn borttaget från en modifierad version.

Ska jag licensiera enskilda artiklar i en samling separat eller använda samma licens för hela publikationen?

Om alla artiklar är licensierade under samma CC-licens kan samma licens användas för hela publikationen. Om publikationen innehåller material med olika licenser är det ofta opraktiskt att licensiera hela publikationen och bättre att licensiera artiklarna separat.
 

Översatt och bearbetad av Ingrid Karppi (Åbo Akademis bibliotek, 2024) från Ohje tekijänoikeuksiin liittyvästä avoimesta lisensoinnista tutkijoille ja tieteellisille kustantajille, Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatio, Tarmo Toikkanen, Leena Kaakinen, Ilmari Jauhiainen (CC BY).

 

Den här guiden av Åbo Akademis bibliotek är licensierad under CC BY 4.0