Gå till huvudinnehållet

Open access: Ordlista

Open access-ordlista

APC (Article Processing Charge) = open access-avgift, publikationsavgift, författaravgift - avgift som vissa tidskrifter kräver för att göra en artikel OA 

BPC (Book Processing Charge) = open access-avgift, publikationsavgift för att göra en bok OA

Creative Commons (CC)-licens - upphovsrättslicens som tillfogas material, definierar hur materialet får användas (t.ex. delas, kopieras, modifieras, säljas)

Diamant open access - gratis full OA (alla artiklar i en tidskrift publiceras öppet utan APC-avgift). Gratis för både läsare och skribenter

DOI (Digital Object Indentifier) - permanent identifieringsnummer (länk) för elektroniska dokument, t.ex. en artikel i en tidskrift

Embargo - ett förlags restriktion för hur snabbt efter publicering en artikel får göras tillgänglig i ett öppet arkiv och på  webbplatser

(Full) open access - publiceringsform där alla artiklar i en tidskrift är öppet tillgängliga (vissa full OA-publikationskanaler kräver APC-avgift)

Grön open access = parallellpublicering, självarkivering - en version av en artikel som primärt publiceras i ett annat forum laddas upp i ett öppet arkiv eller repositorium (t.ex. universitetets egen parallellpubliceringskanal)

Guld open access - används i regel synonymt med full open access, se full open access

Hybrid open access - publiceringsform där en artikel i en prenumerationstidskrift publiceras OA som avgiftsbelagd tilläggstjänst (APC). I tidskriften är därför bara en del av artiklarna öppet tillgängliga, resten bakom betalmur.

Open access (OA) - forskningsresultat görs fritt tillgängliga i digital form (en publicerings-/businessmodell och ett ideal)

Parallellpublicering/självarkivering - se grön open access

Postprint = (author’s) accepted manuscript (AM/AAM) - den referentgranskade versionen av en artikel, med eventuella ändringar införda (som regel saknas förlagets layoutdetaljer)

Preprint = submitted version - den versionen av en artikel som skickats in men ännu inte referentgranskats

Publisher's pdf = final pdf, version of record (VoR) - den slutliga publicerade versionen av en artikel

Read and publish-avtal - Avtal för tidskriftspaket som ger forskare vid universiteten möjlighet att billigare eller gratis publicera OA (både full och hybrid OA) i flera av förlagens tidskrifter. I avtalen ingår tillgång till att läsa stängda prenumerationstidskrifter. FinELib är bibliotekens nationella förhandlingsorgan för avtalen.

Rovtidskrift (predatory journal) - publikationskanal med bristfällig kvalitet som handlar oetiskt och i första hand strävar efter ekonomisk vinning

Sherpa/Romeo - databas med uppgifter om olika förlags och tidskrifters riktlinjer för parallellpublicering

 

 

Den här guiden av Åbo Akademis bibliotek är licensierad under CC BY 4.0