Gå till huvudinnehållet

Ekonomi: Uppslagsverk och ordböcker

Tips på uppslagsverk inom ekonomi

Flerspråkiga e-ordböcker

  • Sanakirja.fi (MOT Ordböcker) omfattar Kielikones mest populära ordböcker, såväl allmänspråkliga som fackordböcker. Tjänsten fungerar utan inloggning inom ÅA:s nätverk men kräver att du skapar ett konto om du befinner dig utanför ÅA:s nätverk. 

Lista över alla bibliotekets elektroniska ordböcker finns i Alma. 

Ordböcker - Finska

Ordböcker - Engelska