Skip to main content

Ekonomi: Uppslagsverk och ordböcker (online)

Bibliotekets e-ordböcker

Lista över alla våra elektroniska ordböcker finns i Alma. 

 

Använd MOT-ordböckerna i din telefon!
- skapa användarkonto på Mot's webbplats
- öppna webbsidan motpro.fi i din telefon när du vill slå upp ett ord

Allmänna e-uppslagsverk