Gå till huvudinnehållet

Ekonomi: Avhandlingar

E-avhandlingar vid Åbo Akademi

Våra doktorsavhandlingar hittar du i Alma genom att göra en avancerad sökning på Åbo Akademi OR ÅA (AND) diss OR doktorsavhandling (AND) olika varianter av ämnesord med OR emellan, 

Våra pro gradu-avhandlingar hittar du i Alma genom att kombinera sökorden gradu och ämnesord, t.ex. gradu AND etik

Pro gradu-avhandlingar vid åbo Akademi

Alla avhandlingar publicerade vid ÅA finns i biblioteket. I Alma ser du var de finns.  Nyare pro gradu avhandlingar finns i elektronisk form, medan de äldre endast finns som pappers.  Pro gradu Avhandlingarna ges inte som hemlån men kan läsas i Boktornets läsesal. 

Avhandlingar och forskningspublikationer Finland

Avhandlingar och forskningspublikationer i Norden