Gå till huvudinnehållet

Ekonomi: Avhandlingar

Avhandlingar vid Åbo Akademi

ÅA doktorsavhandlingar och pro gradu-avhandlingar hittar du elektroniskt i Åbo Akademis publikationsarkiv. Välj rätt kategori och rätt ämne för att få en lista på avhandlingar inom ditt ämne. t ex: Doktorsavhandlingar i företagsekonomi

Söker du äldre avhandlingar så hittas alla avhandlingar i Alma. Genom att göra en avancerad sökning på Åbo Akademi OR ÅA (AND) diss OR doktorsavhandling (AND) olika varianter av ämnesord med OR emellan, t.ex. diss OR doktorsavhandling (AND) Åbo Akademi OR ÅA (AND) företagsekonomi. 

 

ÅA progradu-avhandlingar:

Nyare pro gradu avhandlingar finns i elektronisk form, medan de äldre endast finns som pappers.  Pro gradu avhandlingarna ges inte som hemlån men kan läsas i Boktornets läsesal. Du hittar dem genom att söka i Alma:

pro gradu-avhandlingar i informationssystem

pro gradu-avhandlingar i internationell marknadsföring

pro gradu-avhandlingar i nationalekonomi

pro gradu-avhandlingar i organisation och ledning

pro gradu-avhandlingar i redovisning

 

Avhandlingar och forskningspublikationer i Norden