Skip to main content

Ekonomi: Avhandlingar

Åbo Akademis forskningspublikationer

   

Ca. 500 pro gradu- och 80 doktorsavhandlingar samt 1 400 vetenskapliga publikationer produceras årligen vid Åbo Akademi.

  • Våra doktorsavhandlingar hittar du i Alma genom att göra en avancerad sökning på Åbo Akademi OR ÅA (AND) diss OR doktorsavhandling (AND) olika varianter av ämnesord med OR emellan, t.ex. diss OR doktorsavhandling (AND) Åbo Akademi OR ÅA (AND) engelska.
  • Våra e-doktorsavhandlingar finns fr.o.m år 2003 Åbo Akademis publikationsarkiv.

Avhandlingar och forskningspublikationer Finland

Avhandlingar och forskningspublikationer i Norden

Tryckta pro gradu-avhandlingar enligt huvudämne

Pro gradu-avhandlingar skrivna vid Åbo Akademi är sökbara i Alma. Alla Handelshögskolans tryckta pro gradu-avhandlingar finns samlade i Åbo Akademis huvudbibliotek Boktornet. Om du vill läsa en av avhandlingarna så sök fram den i ALMA-katalogen och gör där en beställning. Avhandlingarna ges inte som hemlån men kan läsas i Boktornets läsesal.