Skip to main content

Ekonomi: Referenshantering

Referenshantering

Att skriva akademiska texter är att ingå ett samtal med andra forskare. Därför är det viktigt att du klargör när du talar och när du överlåter ordet till någon annan. Det här gör du genom att hänvisa – referera till alla källor du använder i din text. På så sätt framgår tydligt vad som utgör underlaget för ditt resonemang och vad som är dina slutsatser. Tydliga hänvisningar stärker din argumentation och din trovärdighet som skribent.

Det finns olika referenssystem, såsom Harvard och APA. Vilken stil du ska använda bestäms vanligen av ditt ämne. Hör med din professor eller handledare om du är osäker på vilket referenssystem som används inom ditt ämne.

Ett referenshanteringsprogram hjälper dig hålla ordning på dina referenser. Biblioteket ger tillgång till och stöd med RefWorks, men det finns även gratisprogram du kan använda.

Kolla också vår guide Referenshantering (Refworks & Mendeley)!

RefWorks       Mendeley