Skip to main content

Ekonomi: Böcker

Sök i Alma

I Alma hittar du både tryckta och elektroniska böcker. Du kan söka på bokens titel, författare eller med fri text. Du hittar också de flesta e-böcker som ÅA har tillgång till via Alma.

Hittar du inte boken i Alma?

Kolla samdatabasen Melinda

  • Finns boken något annat bibliotek i Åbo, låna den därifrån
  • Finns boken vid Tritonia, fjärrlåna den gratis
  • Finns boken vid Depåbiblioteket  beställ den som samlån mot avgift

 

I övriga fall kan du fjärrlåna boken.
Graduskribenter fjärrlånar gratis mot intyg. För andra uppbärs en avgift

E-böcker

Studerande och anställda vid ÅA har tillgång till bibliotekets e-böcker.
JUST NU HAR VI TILLGÅNG TILL FLER E-BÖCKER ÄN VANLIGT!

De största e-boksleverantörerna är Ebook Central och Biblio (f.d. Elib)

Tips på e-böcker