Gå till huvudinnehållet

Ekonomi: Tryckta böcker

Samlingarna i ASA

Litteratur inom företagsekonomi, informationssystem, sociologi, folkrätt och mänskliga rättigheter hittas i ASA-bibliotekets övre våning. Nationalekonomi, statistik, informationsvetenskap, statskunskap, offentlig förvaltning och böcker inom ekonomisk geografi står uppställda i vårt källarmagasin. Lånetiden för dessa böcker är 28 dagar. Lånen förnyas automatiskt upp till 1 år om inga reservationer finns. 

Kursbokssamlingen finns på första våningen. Lånetid för kursböcker är 14 dagar. Kursböcker förnyas automatiskt i ett halvt år ifall ingen annan har reserverat boken.

På första våningen finns också snabblånen (signum kursbok AH). Snabblånen är kursböcker som man kan låna för 1 dygn åt gången. Snabblånen måste returneras till biblioteket följande öppetdag före klockan 12.00. Observera att dessa har högre försenigsavgifter.

Hur hittar jag tryckta böcker?

Åbo Akademis tryckta böcker hittar du i vår databas Alma. 

Hittar du inte boken vid ÅAB i Åbo?

Finns boken vid Academill-biblioteket i Vasa? Låna den gratis som ÅAB-lån! Dessa böcker hittas i Alma och känns igen av texten (VASA). Ett ÅAB-lån anländer på ca en vecka och avhämtas från Boktornet.

Finns boken på något annat bibliotek i Åbo? , så som Turun Yliopisto, Åbo yrkeshögskola eller Åbo stadsbibliotek? Låna den därifrån!

I övriga fall kan du fjärrlåna boken. För att hitta relevanta böcker kan du göra sökningar t.ex. i samdatabasen Melinda. Graduskribenter fjärrlånar gratis mot intyg. För andra uppbärs en avgift. Under år 2024 fjärrlånar även kandidatskribenter gratis!