Skip to main content

Ekonomi: Tidskrifter och tidningar

Tidskrifters akademiska värde

Med hjälp av tidskrifter håller du dig uppdaterad om vad som händer inom olika forskningsområden. Notera att tidskrifter har olika dignitet och inflytande. Ett sätt att få reda på en tidskrifts akademiska värde är att leta fram den i Publikationsforum. Här klassificeras tidskrifter och andra seriella publikationer på en skala 1–3. 

Ett annat sätt att bedöma en tidskrifts inflytande är att se hur ofta dess artiklar citeras (impact factor) i t.ex. Journal Citation Reports

Tidskrifter

I Alma hittar du både tryckta och elektroniska tidskrifter. Du kan bläddra i dem alfabetiskt, avgränsa enligt tema eller söka efter en specifik tidskrift.
Du kan söka e-artiklar via vår databas ALMA

Sökhjälp  i ALMA

Om du föredrar så kan du kan också söka direkt i enskilda tidskriftspaket:

 

Dagstidningar och magasin

Pressreader

PressReader är en tjänst som ger tillgång till dagstidningar från hela världen, t.ex. The Guardian, The Independent, The Washington Post, Le Monde, Le Figaro, HBL och Dagens Nyheter.

Tips på tidskrifter

Hittar du inte tidskriftsartikeln i Alma?

Kolla samdatabasen Melinda

  • Finns tidskriften på något annat bibliotek i Åbo, gå dit och läs eller kopiera/skanna artikeln
  • Finns tidskriften vid Tritonia eller Depåbiblioteketfjärrlåna artikeln gratis

​I övriga fall kan du fjärrlåna artikeln mot en avgift, vilket betyder att du får en kopia av denGraduskribenter fjärrlånar gratis mot intyg (PDF).

Alternative access​ ger dig tips om andra sätt att få tag på den artikel du behöver

Google Scholar