Gå till huvudinnehållet

Ekonomi: E-böcker

E-böcker

En lista över Åbo Akademis e-bokstjänster hittas i Alma. E-böckerna tillhandahålls av flera leverantörer och hur du gör för att läsa, låna eller skriva ut en bok kan variera. Läs mera i guiden om e-böcker.

Ebook Central

Ebook Central innehåller e-böcker från olika ämnesområden, främst på engelska.

Inom ÅAs nätverk kan e-böckerna sökas och läsas utan särskild inloggning. Utanför ÅAs nätverk (t.ex. hemifrån) krävs inloggning med ÅA-användarnamn och -lösenord.

BUSINESS Business/Management

BUSINESS Economics

Skillport BusinessPro & ITPro

Skillport BusinessPro & ITPro innehåller e-böcker inom ämnena ekonomi och IT.  Här hittar du e-böcker inom marknadsföring, ledarskap, entreprenörskap, redovisning m.m.

Alma Talent Verkkokirjahylly

Alma Talent Innehåller e-böcker inom rättsvetenskap, ekonomiförvaltning, beskattning och förmansarbete. ÅA anknutna har tillgång till delarna Verkkokirjahylly och Päivittyvät hakuteokset. Här ingår även FIDUCIA och annan finsk juridik på svenska.