Gå till huvudinnehållet

Ekonomi: E-böcker

E-böcker

En lista över Åbo Akademis e-bokstjänster hittas i Alma. E-böckerna tillhandahålls av flera leverantörer och hur du gör för att läsa, låna eller skriva ut en bok kan variera. Läs mera i guiden om e-böcker.

Ebook Central (tidigare ebrary)

Ebook Central innehåller e-böcker från olika ämnesområden, främst på engelska.

Inom ÅAs nätverk kan e-böckerna sökas och läsas utan särskild inloggning. Utanför ÅAs nätverk (t.ex. hemifrån) krävs inloggning med ÅA-användarnamn och -lösenord.

E-böckerna kan läsas direkt i webbläsaren eller laddas ner. Mer information om nedladdningen hittas här.

Största delen av Ebook Centrals böcker kan läsas av många samtidigt, men vissa är begränsade till enstaka läsare i gången.

Tips på e-böcker inom ekonomi i Ebook Central

Biblio

Biblio innehåller e-böcker och ljudböcker främst på svenska, både vetenskaplig litteratur och skönlitteratur.

E-böckerna och ljudböckerna lånas med ÅAB:s lånekort och PIN-kod.

Vissa böcker kan läsas direkt i webbläsaren medan andra kräver nedladdning. Mer information om nedladdningen hittas här.

Alla Biblios böcker kan användas av flera samtidigt. 

Lånetiden är 28 dygn. En får låna max 3 böcker/vecka.

Alma Talent Verkkokirjahylly

Alma Talent Innehåller e-böcker inom rättsvetenskap, ekonomiförvaltning, beskattning och förmansarbete. ÅA anknutna har tillgång till delarna Verkkokirjahylly och Päivittyvät hakuteokset. Här ingår även FIDUCIA och annan finsk juridik på svenska.

De här och många fler böcker hittar du i Alma Talentum:

Skillport BusinessPro & ITPro

Skillport BusinessPro & ITPro innehåller e-böcker inom ämnena ekonomi och IT.  Här hittar du e-böcker inom marknadsföring, ledarskap, entreprenörskap, redovisning m.m.