Gå till huvudinnehållet

Ekonomi: Databaser

Databaser

Med databasernas hjälp kan du hitta relevant innehåll i olika publikationer (artiklar, böcker, konferenspublikationer m.m.) om ett visst ämne. Vid Sök E-artiklar i Alma går det att söka i flera, men inte alla, databaser samtidigt. Sök därför också direkt i de enskilda databaserna. Här nedan finns listade databaser som är viktiga inom ekonomi.

Databaser inom ämnet ekonomi:

Offentliga utredningar och Working papers

Bolagsfakta

Sök i Orbis. Information om företag inom Europa. Jämför och analysera företag samt hitta data såsom företagens bokslut, ägarhierarkier, dotterbolagsinformation, firmografi och mycket mer.

FAR Online

Här hittar du rikssvenska ekonomiregler. FAR Online innehåller bl.a. författningar, föreskrifter, rekommendationer, redovisningsstandarder, IFRS-volymen, handledningar, Balans, Svensk Skattetidning, propositioner, BAS-produkterna samt mallar och checklistor. Dessutom återfinns här samtliga FAR Akademis lag- och regelsamlingar.

Business Communications Company

HSTalks : The Business & Management Collection

HS Talks

Sök här.  Hs Talks erbjuder föreläsningar från olika experter inom områdena ekonomi, marknadsföring, strategi, ledarskap och teknologi.

Lagstiftning

Uutiset | EDILEX

Sök i Edilex-lagstiftning. Edilex innehåller Finlands lag, dvs. civilrätt, företagsverksamhet, beskattning, arbets- och socialrätt, miljö, straff- och processrätt samt offentlig rätt på svenska och finska samt rättspraxis och riksdagshandlingar på finska.  Dessa tidskrifter ingår: Defensor Legis, JFT / Juridiska Föreningen i Finland, Lakimies, Oikeus, Ympäristöjuridiikka.

 

Finlex - säädöskokoelma valtiosopimukset hallituksen esitykset  tuomioistuinten ratkaisuja työehtosopimukset oikeuskäytäntö  viranomaispäätöksiä viranomaismääräyksiä lainsäädäntö - Terkko Navigator

Sök i Finlex. Finlex innehåller lagstiftning (bl.a. Finlands författningssamling fr.o.m. 1998 på svenska; fr.o.m. 1995 på finska), rättspraxis, myndigheters beslutsmaterial, fördrag (mestadels på finska), regeringspropositioner (fr.o.m. 2001 på svenska; fr.o.m. 1992 på finska) och en del övriga publikationer.