Gå till huvudinnehållet

Ekonomi: Databaser

Databaser

Med databasernas hjälp kan du hitta relevant innehåll i olika publikationer (artiklar, böcker, konferenspublikationer m.m.) om ett visst ämne. Vid Sök E-artiklar i Alma går det att söka i flera, men inte alla, databaser samtidigt. Sök därför också direkt i de enskilda databaserna. Här nedan finns listade databaser som är viktiga inom ekonomi.

Databaser inom ämnet ekonomi:

Offentliga utredningar och Working papers

Bolagsfakta

Sök i Orbis. Information om företag inom Europa. Jämför och analysera företag samt hitta data såsom företagens bokslut, ägarhierarkier, dotterbolagsinformation, firmografi och mycket mer.

Gale business

Gale Business har samlat fakta och SWOTanalyser om olika företag och industrier i världen. Business Insights ger åtkomst till över 4000 publikationer i fulltext inom ämnesområdet ekonomi. Här hittar du akademiska referentgranskade tidskrifter, facktidskrifter och nyheter såsom t. ex The Economist, The Financial Times.

 

FAR Online

Här hittar du rikssvenska ekonomiregler. FAR Online innehåller bl.a. författningar, föreskrifter, rekommendationer, redovisningsstandarder, IFRS-volymen, handledningar, Balans, Svensk Skattetidning, propositioner, BAS-produkterna samt mallar och checklistor. Dessutom återfinns här samtliga FAR Akademis lag- och regelsamlingar.

Business Communications Company

HSTalks : The Business & Management Collection

HS Talks

Sök här.  Hs Talks erbjuder föreläsningar från olika experter inom områdena ekonomi, marknadsföring, strategi, ledarskap och teknologi.