Skip to main content

Ekonomi: Databaser

Databaser inom ämnet ekonomi:

RITVA & Yle-samlingen


Sök i RITVA

Yle-samlingen innehåller alla TV-program som producerats av Rundradion f.o.m. 1957.

Sök i Yle-samlingen

Du kan endast söka i databaserna. För att se och lyssna på programmen måste du gå till friexemplarsdatorn i Boktornet. Personalen vid lånedisken hjälper dej!

Företagsinformation

Lagstiftnng

Offentliga utredningar och Working papers

EU information