Gå till huvudinnehållet

Ekonomi: Databaser

Databaser

Med databasernas hjälp kan du hitta relevant innehåll i olika publikationer (artiklar, böcker, konferenspublikationer m.m.) om ett visst ämne. I Almas e-artikelsökning kan du söka e-artiklar i många, men inte alla, databaser samtidigt. Största delen av databaserna är internationella, varför det ofta lönar sig att söka med engelska sökord. Vi rekommenderar att antingen logga in i Alma eller använda dig av VPN-uppkoppling då du gör dina sökningar, för att komma åt även det licensbelagda materialet.

Databaser inom ämnet ekonomi:

Offentliga utredningar och Working papers

Bolagsfakta

Sök i Orbis. Information om företag inom Europa. Jämför och analysera företag samt hitta data såsom företagens bokslut, ägarhierarkier, dotterbolagsinformation, firmografi och mycket mer.

Gale business

Gale Business har samlat fakta och SWOTanalyser om olika företag och industrier i världen. Business Insights ger åtkomst till över 4000 publikationer i fulltext inom ämnesområdet ekonomi. Här hittar du akademiska referentgranskade tidskrifter, facktidskrifter och nyheter såsom t. ex The Economist, The Financial Times.

 

FAR Online

Här hittar du rikssvenska ekonomiregler. FAR Online innehåller bl.a. författningar, föreskrifter, rekommendationer, redovisningsstandarder, IFRS-volymen, handledningar, Balans, Svensk Skattetidning, propositioner, BAS-produkterna samt mallar och checklistor. Dessutom återfinns här samtliga FAR Akademis lag- och regelsamlingar.

Business Communications Company

HSTalks : The Business & Management Collection

HS Talks

Sök här.  Hs Talks erbjuder föreläsningar från olika experter inom områdena ekonomi, marknadsföring, strategi, ledarskap och teknologi.