Gå till huvudinnehållet

Open access: Nytt 2021! Hur uppfylla finansiärernas krav

Finansiärernas nya krav

Många finansiärer kräver att forskare inom deras projekt publicerar open access:

Plan S (cOAlition S):
“With effect from 2021, all scholarly publications on the results from research funded by public or private grants provided by national, regional and international research councils and funding bodies, must be published in Open Access Journals, on Open Access Platforms, or made immediately
available through Open Access Repositories without embargo.”

Rights Retention Strategy:
cOAlition S har utvecklat en strategi för att forskare som får finansiering från cOAlition S-finansiärer fritt ska kunna välja i vilken tidskrift de publicerar, sålunda även i prenumerationstidskrifter, och ändå uppfylla finansiärens krav.

Finlands Akademi:
Akademin förutsätter att akademifinansierade projekt förbinder sig att publicera sina forskningsresultat med öppen tillgång och göra sina forskningsdata öppet tillgängliga.

EU Horizon 2020/Horizon Europe
“Each beneficiary must ensure open access to all peer-reviewed scientific publications relating to its results.”

Målet för alla ÅA forskare är att uppfylla de krav som ingår i det finländska forskarsamfundets nationella policy för öppen vetenskap:

Den nationella koordineringsgruppen för öppen vetenskap inom de vetenskapliga samfundens delegation har antagit en nationell policy för öppen tillgång till forskningspublikationer. Enligt denna ska forskare som är affilierade med en finländsk forskningsorganisation säkerställa att de då de skickar in en artikel till en tidskrift eller en konferenspublikation från och med 1.1.2022 att den publiceras som guld OA eller att de har rätt att parallellpublicera den i AboCRIS utan embargo och med en CC-licens.

Policyn kan läsas här.

Din rätt att parallellpublicera utan embargo och med en CC-licens

Det finns olika sätt att uppfylla finansiärernas krav ("Plan S"):

1. Publicera i en (guld/full) open access tidskrift eller i en hybrid tidskrift (prenumerationstidskrift som erbjuder open access som tilläggsservice) som har ett "transformative agreement" (se arrangemang för ÅA forskare här).

> Kontrollera på förhand att tidskriften uppfyller Plan S-kraven -> Journal Checker Tool.

  • Om JA > Det är fritt fram att skicka in artikeln!
  • Om NEJ > 

2. Publicera i vilken tidskrift som helst men se till att du har rätt att parallellpublicera på ett förenligt sätt. Journal Checker Tool ger anvisningar för hur du ska göra: 
         What can I do now? -> Rights Retention. Parallel publish the Author's Accepted Manuscript (AAM) or the Publisher's final version (VoR) in               AboCRIS. Note: no embargo allowed, CC-license (preferrably CC-BY) required.

Alla tidskrifter tillåter inte parallellpublicering utan en embargotid. I dylika fall bör du som författare göra följande:

1. Informera tidskriften redan då du skickar in artikeln att din AAM version (Author's Accepted Manuscript) av artikeln har licensierats CC BY eftersom finansiären förpliktar dig till det, t. ex. så här:
“This research was funded, in whole or in part, by [Organisation name, Grant #]. A CC BY or equivalent licence is applied to [the AAM/ the VoR] arising from this submission, in accordance with the grant’s open access conditions’’.

2. Då artikeln publiceras: parallellpublicera din AAM i AboCRIS.

Om det uppstår en konflikt mellan dig och tidskriften ska du vara i kontakt med din finansiär.

OBS! Om du behöver hjälp med att kontakta tidskriften så får du gärna kontakta openscience@abo.fi!

Tillåtelse att få parallellpublicera i AboCRIS: Brevmall till förlagen

De flesta akademiska förlag och publikationer tillåter att forskaren parallellpublicerar en kopia av sin slutliga, referentgranskade version (AAM) av sin artikel i ett öppet, digitalt repositorium. Du hittar information om förlagens och tidskrifternas parallellpubliceringspolicyn i databasen SHERPA/RoMEO eller på tidskrifternas webbsidor. 
Om denna information saknas och det ej heller nämns i publiceringsavtalet kan du be att ett dylikt tillägg görs i avtalet.
Här nedan är en brevmall som det är fritt fram att använda då du tar kontakt med förlag/tidskrifter.