Gå till huvudinnehållet

Forskningsdata: DMP - planering

Guiden är avsedd att stöda forskare vid Åbo Akademi med frågor om forskningsdata.

Skriv en datahanteringsplan

Datahanteringsplanen (DMP - Data Management Plan) hjälper forskaren att planera och genomföra datainsamling, användning och öppnande av data. DMP:n är ett levande dokument som utvecklas under projektets gång och hjälper forskaren hålla reda på sina forskningsdata och tillgången till dem. De flesta större forskningsfinansiärer kräver att forskaren skriver en DMP antingen under ansökningsfasen eller när de skriver under finansieringsavtalet. 

Det är en fördel för alla projekt att forskningsdatahanteringen planerats på förhand och därför kräver ÅA att alla projekt har en DMP. Om inget annat anges av finansiären (t.ex. Horizon 2020/Horizon Europe), använd verktyget DMPTuuli för att skriva din DMP. Logga in i DMPTuuli med haka-login. DMPTuuli innehåller mallar och såväl allmänna instruktioner som steg-för-steg-anvisningar. Till exempel Finlands Akademi och en del andra finansiärer har egna DMP-mallar som kan väljas i verktyget. Välj ÅA:s guide för organisationsspecifika anvisningar.

Behöver du hjälp med att skriva din DMP? Ta kontakt med researchdata@abo.fi!

 

DMP Innehållsexempel: Finlands Akademi

1. GENERAL DESCRIPTION OF DATA

2. ETHICAL AND LEGAL COMPLIANCE

3. DOCUMENTATION AND METADATA

4. STORAGE AND BACKUP DURING THE RESEARCH PROJECT

5. OPENING, PUBLISHING AND ARCHIVING THE DATA AFTER THE RESEARCH PROJECT

6. DATA MANAGEMENT RESPONSIBILITIES AND RESOURCES

Källa: DMPTuuli 20.6.2023

Kolla dina DMP-färdigheter!

Använd utvärderingsguiden A Three Point DMP Performance Criteria för att granska att din DMP beaktar de väsentliga delarna i din forskning. Guiden ger också tips på bästa praxis.

Forskningstillstånd