Skip to main content

Forskningsdata: DMP - Planering

Guiden är avsedd att stöda forskare vid Åbo Akademi med frågor om forskningsdata.

Skriv en datahanteringsplan

Datahanteringsplanen (DMP - Data Management Plan) är ett levande dokument som utvecklas under projektets gång och hjälper dig hålla reda på din forskningsdata och tillgången till den. De flesta större forskningsfinansiärer kräver att forskaren producerar en DMP antingen under ansökningsfasen eller när de skriver under finansieringsavtalet. 

Det är en fördel för alla projekt om forskningsdatahanteringen planerats på förhand och därför kräver ÅA att alla projekt har en DMP. Om inget annat anges av finansiären (t.ex. Horizon 2020/Horizon Europe), använd nätblanketten DMPTuuli för att skriva din DMP.  DMPTuuli innehåller bottnar och såväl allmänna instruktioner som steg-för-steg-anvisningar, också om ÅA:s tjänster och policyer för datahantering - där finns allt du behöver. 

 

DMP Innehållsexempel: Finlands Akademi

1. GENERAL DESCRIPTION OF DATA

2. ETHICAL AND LEGAL COMPLIANCE

3. DOCUMENTATION AND METADATA

4. STORAGE AND BACKUP DURING THE RESEARCH PROJECT

5. OPENING, PUBLISHING AND ARCHIVING THE DATA AFTER THE RESEARCH PROJECT

6. DATA MANAGEMENT RESPONSIBILITIES AND RESOURCES

Källa: DMPTuuli 24.6.2019

Forskningstillstånd