Gå till huvudinnehållet

Forskningsdata: Lagring, delning, samarbete

Guiden är avsedd att stöda forskare vid Åbo Akademi med frågor om forskningsdata.

Lagring och delning under forskningens gång

Medan forskningsprojektet pågår behöver du lagra och säkerhetskopiera dina data. Ofta finns även behov av att dela forskningsdata med dina kolleger. När du väljer lagringslösning bör följande aspekter beaktas:

Utrymme: Erbjuder tjänsten tillräckligt med lagringsutrymme för ändamålet?
Åtkomst: Behöver data vara smidigt tillgängligt även t.ex. från mobila enheter eller webben?
Sekretesskänslighet: Vilken typ av data kan lagras i tjänsten? Uppfyller den de krav som gäller för t.ex. lagring av persondata?
Säkerhet: Hur sköts säkerhetskopieringen och hur länge efter ett misstag eller systemfel går det att återställa data?
Delning: Vilka möjligheter erbjuds att dela och samarbeta kring data?

 

I de flesta fall tillgodoser de lagringstjänster som tillhandahålls av ÅA behoven för lagring av personuppgifter och känsliga/konfidentiella data. Läs mer om informationssäkerhet, lagringslösningar (på intranätet, inloggning krävs), dataskydd och anvisningar för klassificering och hantering av information vid ÅA.

Kommersiella tjänster som används med personliga konton, t.ex. Dropbox och GoogleDrive, rekommenderas inte för lagring och delning av forskningsdata. Notera även att USB-stickor och andra bärbara lagringsenheter bör undvikas p.g.a. risken för dataförlust.

Dela under forskningens gång - rådata och processad data

 • Under forskningens gång kan data sparas på forskarens personliga hemområde (PCHOME) eller om utrymmet är för litet på en nätskiva på ÅA:s server (PCINST). Nätskivan kan vara gemensam för också andra ÅA-användare och den uppfyller kraven på dataskydd också för känsligt material. (För delad nätskiva, ta kontakt med ÅA:s helpdesk.) Ett liknande alternativ är Localstorage, som ger smidigare möjligheter till delning och samarbeten än för data på PCINST.
 • Få filer: e-posta stora filer med FUNET Filesender (logga in med Haka-id). (Guide för att sända krypterade email, intranet)

 • Rubberstamp är en tjänst som krypterar diskussion, till exempel mejl. Logga in med Haka-id.

 • En pålitlig extern molntjänst som är gratis för forskningsbruk och tillåter delning/samarbete med användare utanför ÅA är EUDAT:s B2DROP. Få tillgång genom att registrera dig i B2ACCESS (välj ”Log in with your organizational id” (nere th) > sök i rutan “Åbo” > ”Authenticate” >”Register”. Öppna sedan B2DROP-sidan och logga in med ÅA-användarnamn. Andra användare kan registrera sig fritt.)

 • IDA storage service - för stabila dataset - ida.FAIRdata.fi - du kan dela externt med andra genom en länk men också lagra dina "nedfrysta" rådata där.

Samarbeta med andra

 • Microsoft Teams och OneDrive (som ÅA har licenser för) kan användas för att dela icke-känsliga och icke-konfidentiella data med både andra ÅA-användare och utomstående

Lagra under projektets gång

Efter projektets slut

Kontrollera om finansiär eller publikationens utgivare kräver att forskningsdata ska lagras för bestämd tid för verifiering av resultat. Tiden varierar disciplinsvis (t.ex. 3 år, 5 år, 10 år).

Att dela, publicera och arkivera data efter projektet beskrivs under fliken öppna, dela eller arkivera efter projektets slut.

Verktyg vid ÅA - insamling och analys

 • För enkätundersökningar erbjuds vid ÅA verktyget E-lomake, som lämpar sig också för känslig information (eftersom datan lagras i ÅA:s nätverk). Guider för e-lomake finns på intranätet (inloggning krävs).
 • Nvivo är ett analysverktyg för kvalitativa data som ÅA:s forskare har tillgång till.
 • SPSS-licens erbjuds för ÅA-forskare för statistiska analyser.
 • Ett gratis alternativ för statistisk analys är programmet R med öppen källkod, som rekommenderas av ICT-service och finns installerat på många av ÅA:s datorer.
 • MatLab för matematik, grafik och programmering.
 • GitLab för hantering av kod. Vid ÅA används Community Edition på gitlab.abo.fi. Logga in med ÅA-användarnamn på LDAP-fliken.

För mer information, se Programlicenser hos ICT-service (på intranätet, inloggning krävs).

Rekommenderade dataformat

Det rekommenderas att välja standardformat och icke-proprietära format, eftersom de ökar möjligheten att återanvända datat i framtiden. En del data-arkiv rekommenderar eller kräver särskilda format vid arkivering.

Recommended formats (UK Dataservice)

Digitalpreservation.fi - guide för filformat

FSD:s guide för filformat och mjukvara