Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Forskningsdata: Öppna, dela och/eller arkivera efter projektets slut

Guiden är avsedd att stöda forskare vid Åbo Akademi med frågor om forskningsdata.

FAIR data och öppen data

ÅA:s policy för öppen vetenskap stöder öppenhet och transparens och återanvändning av forskningsdata enligt FAIR-principerna, enligt vilka data borde vara finnbar, tillgänglig, interoperabel och återanvändbar (findable, accessible, interoperable and reusable). ​

Arkivera och/eller öppna/publicera data efter projektets slut

Din data är värdefull! Senast vid projektets slut ska den och dess metadata (beskrivningen av den och dess tillkomst) lagras och/eller registreras på ett ansvarsfullt sätt. Du kan deponera materialet i en arkivtjänst som sköter om det och ser till att andra kan få tillgång till det. För vilka ändamål (enbart forskning och undervisning eller också annat?) och vem som får tillgång till materialet besluter du själv, liksom om du öppnar allt eller bara en del av dina data. (Vilka dataset kan vara användbara eller viktiga att spara? Tänk ut det med stöd av denna guide.)

Som minimiinsats lönar det sig att registrera en beskrivning av ditt dataset i Etsin-tjänsten (inmatning via FAIRdata.fi med hjälp av beskrivningstjänsten Qvain/Qvain Light), vilket ger det en ingångssida som gör det möjligt för andra forskare att hitta det (för att be om lov) och att hänvisa till det.

Det är viktigt att 1. dina data får en persistent identifikator (DOI, Handle eller liknande) som fungerar som en fast adress på nätet, 2. att metadatan (beskrivningen) följer standarder och är tillräcklig så att andra hittar fram till det och förstår vad det är, 3. att materialet förses med en öppen licens (Creative Commons, GNU osv) som säkrar goda återanvändningsvillkor och 4. att lagringsstället garanterar tillgängligheten i längden.

Olika slag av material kan publiceras/öppnas där de hittas bäst (kod i GitHub t.ex. osv.) så länge villkoren ovan uppfylls.

Som första val rekommenderas ämnesspecifika arkiv inom ditt forskningsområde om det finns sådana som följer FAIR-principerna > Repository Finder

För humaniora, samhällsvetenskap, hälsovetenskaper, medicin m.fl.:

 • Tietoarkisto/FSD - kuraterat arkiv (rekommenderas!). Arkivet erbjuder stöd i arkiveringsprocessen, korrekturläsning mm. och data deponerad här följer FAIR-principerna. Ta kontakt i god tid via kontaktblanketten och erbjud data så får du stöd och anvisningar.

​Hitta flera arkiv i söktjänsten Re3data, en databas över repositorier för forskningsdata.

Generalla öppna arkiv (alla forskningsområden) som är gratis att använda för forskare och har god lagringspolicy:

 • Zenodo (rekommenderas!) - trygg arkivering av allt material "publications ("book, book section, conference paper, journal article, patent, preprint, report, thesis, technical note, working paper, etc.), posters, presentations, datasets, images (figures, plots, drawings, diagrams, photos), software, videos/audio and interactive materials such as lessons").
 • FAIRdata.fi - ett servicepaket bestående av IDA-tjänsten för lagring av stabila data (öppen eller stängd), både rådata och processerad data, QVAIN: verktyg för beskrivning av datan.   
 • EUDAT B2SHARE

Tjänster och verktyg för öppen data/FAIRdata

Rekommenderade öppna arkiv

Söktjänster för öppna arkiv

 • Data Sharing - CSC:s förteckning över delningstjänster
 • Repository Finder - Datacites tjänst, med filter för FAIR-repositorier (baserad på re3data.org)

Tjänster och verktyg för forskning

 • EOSC - European Open Science Cloud, en samling tjänster och verktyg för öppen vetenskap för forskare i Europa 

Guider

Varför öppna data?

Image: CC0

Öppna licenser för forskningsdata

Med en öppen licens informerar man andra om vilka rättigheter de har att sprida och återanvända ens forskningsdata. Utan licens riskerar man att potentiell återanvändning uteblir.

Guide för licensiering av forskningsdata - How do I license my research data (OpenAire)

 

 

Hur kan man skydda data?

Man kan skydda eller begränsa andras användning av sina data med hänvisning till

 • avtalsvillkor (man begränsar användningsrätten i egenskap av ägare till den) 
 • som affärshemlighet (det kan innehålla affärshemligheter eller man kan sluta sig till sådana utifrån det)
 • som databas eller katalog 
 • som verk (copyright)

Att lägga ut datan på nätet med en mycket begränsande licens (CC-BY-NC-ND) är bättre än att hålla den på egen hårdskiva. 

Om man öppnar den med licensen CC-BY (eller CC0 med citationskrav) ger man rätt att återanvända den, vilket kan underlätta i längden eftersom den som vill använda datan inte riskerar att bli tvungen att leta upp många delägare på olika kontinenter för att be om lov.

Rekommenderade format för lagring efter projektets slut

Några exempel:
.rtf, .odt, .txt, .xml,

.htm, .xhtml

.tif, .flac (eller .mp3), .mp4, .ogv, .ogg, .mj2

.csv, DDI XML, .por, .tab, .

.shp, .shx, .dbf, .prj, .sbx, .sbh