Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Forskningsdata: Lagring, delning, samarbete

Guiden är avsedd att stöda forskare vid Åbo Akademi med frågor om forskningsdata.

Lagring och delning under forskningens gång

Medan forskningsprojektet pågår behöver du lagra och säkerhetskopiera dina data.

Under forskningens gång kan data sparas på forskarens personliga hemområde (pchome) eller om utrymmet är för litet på en nätskiva på ÅA:s server. (För delad nätskiva, ta kontakt med ÅA:s helpdesk.) 

Dela under forskningens gång - rådata och processad data

  • Internt: nätskivan kan vara gemensam för också andra ÅA-användare och den uppfyller kraven på dataskydd också för känsligt material. (I och med nya intranätet kan du också kollaborera i Teams från november 2019.)
  • Få filer: e-posta stora filer med FUNET Filesender (logga in med Haka-id).

  • En pålitlig extern molntjänst som är gratis för forskningsbruk och tillåter delning/samarbete med användare utanför ÅA är EUDAT:s B2DROP. Få tillgång genom att registrera dig i B2ACCESS (välj ”Log in with your organizational id” (nere th) > sök i rutan “Åbo” > ”Authenticate” >”Register”. Öppna sedan B2DROP-sidan och logga in med ÅA-användarnamn. Andra användare kan registrera sig fritt.)

  • IDA storage service - för stabila dataset - ida.FAIRdata.fi - du kan dela externt med andra genom en länk men också lagra dina "nedfrysta" rådata där.

Lagra under projektets gång

Efter projektets slut

Att dela, publicera och arkivera data efter projektet beskrivs under fliken öppna, dela eller arkivera efter projektets slut.

Verktyg vid ÅA - insamling och analys

För enkätundersökningar erbjuds vid ÅA verktyget E-lomake, som lämpar sig också för känslig information (eftersom datan lagras i ÅA:s nätverk). Guider här.

Nvivo är ett analysverktyg för kvalitativa data som ÅA:s forskare har tillgång till. Se ICT-service > Program och licenser.

SPSS-licens erbjuds för statistiska analyser. Ett gratis alternativ med öppen källkod är programmet R, som rekommenderas av ICT-service och finns installerat på många av ÅA:s datorer. Se ICT-service > Program och licenser.

MatLab för matematik, grafik och programmering. Se ICT-service > Program och licenser