Gå till huvudinnehållet

Forskningsdata: Hitta data, citera data

Guiden är avsedd att stöda forskare vid Åbo Akademi med frågor om forskningsdata.

Hitta dataset

Forskningsdata som deponerats eller öppnats hittas i de repositorier där de lagrats. Därtill hittar man datasets via söktjänster som samlar information från flera repositorier.

  • OpenAIRE: Explore - över en miljon dataposter varav över 300 000 open access datasets (från FigShare, Zenodo m.m.)
  • Etsin - beskrivningar (metadata) av närmare 10 000 finländska dataset
  • Aila - FSD/Tietoarkistos datakatalog med närmare 1500 dataset som är öppna eller kan laddas ner för forskningsbruk efter inloggning. 
  • Avoindata.fi - finländsk nationell portal för öppna data. Avoindata.fi är en tjänst för att publicera och utnyttja öppna data och innehåller data från offentliga sektorn. Tjänsten upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Använd sökmotorer för att utforska och hitta datasets från flera repositorier och tjänster:

Tips: Deponerade och öppna datasets kan användas för undervisning och återanvändas i kursuppgifter, avhandlingar m.m.

 

Ge dina publicerade forskningsdata synlighet

Kom ihåg att föra in information om både dina publikationer och publicerade dataset i Åbo Akademis forskningsportal AboCRIS. Notera att datasetet bör ha publicerats i en extern tjänst. Anvisningar för hur man matar in information om publicerade dataset finns på intranätet (inloggning krävs).

Citera data

Exempel:

Smith, Tom W., Peter V. Marsden, and Michael Hunt (2011). General Social Survey, 1972-2010 Cumulative File. ICPSR31521-v1. Chicago, IL: National Opinion Research Center. Distributed by Ann Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research. doi:10.3886/ICPSR31521.v1

Mönstret: 

Skapare (utgivningsår). Titel. Utgivare. Identifierare.

Eller lite mera detaljerat: 

​Creator (PublicationYear). Title. [Version.] Publisher. [ResourceType.] Identifier.

 

Läs mer:

DataCites - Cite your data (20.8.2019). https://datacite.org/cite-your-data.html

Finnish Social Science Data Archive - Citing archival data (13.4.2021). https://www.fsd.tuni.fi/en/data/downloading-and-using-data/citing-data/

George Mason University Library info guide (20.8.2019). https://infoguides.gmu.edu/citingdata

GitHub Guides - Making your code citable (13.5.2021). https://guides.github.com/activities/citable-code/

Laine, H (ed.) 2018 Tracing Data - Data Citation Roadmap for Finland. Helsinki, Finland: Finnish Committee for Research Data. URN: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804106446

Redogörelse för datatillgänglighet

Redogörelsen för datatillgänglighet ger information om var man kan hitta data som stödjer resultaten av en forskningsartikel. Många tidskriftsförlag har en forskningsdatapolicy med textmallar som du kan använda eller anpassa för din redogörelse för datatillgänglighet. Tidskrifter uppmuntrar ofta forskare att dela data i offentliga repositorier eller i kompletterande material till publikationen. I redogörelsen kan du länka till dina data i ett repositorium eller hänvisa till det kompletterande materialet som publicerats i artikeln. De flesta tidskrifter godkänner också möjligheten att ange att data är tillgängligt på begäran på grund av begränsningar i förhållande till konfidentialitet eller forskningsetik. I det här fallet är det vanligtvis corresponding author som är den primära kontakten för dataförfrågningar. Vissa förlag kräver att författarna anger skälen till varför data inte är offentligt tillgängliga, till exempel restriktioner på grund av information som kan äventyra forskningsdeltagarnas integritet eller embargo på grund av kommersiella restriktioner.