Gå till huvudinnehållet

eGradu: ÅAB

Åbo Akademis biblioteks uppgifter

ÅAB

  • kvitterar att studenten skickat in inmatningsformulär (status ändras från ’pending’ till 'assigned')
  • har tillgång till fakulteternas graduadresser (fhtpgradu@abo.fi, fpvgradu@abo.fi; fsegradu@abo.fi och fntgradu@abo.fi) via vilka de kontrollerar om skribenten skickat in avhandlingen i korrekt format PDF/A, samt kontrollerar att inmatningsformuläret är korrekt ifyllt (om det inte gjorts korrekt skickar ÅAB en påminnelse till skribenten
  • får av fakultetskansliet e-post då en avhandling är färdig för publicering
    • ÅAB publicerar den version av avhandlingen som skickats in för plagiatgranskning, dvs. plockar avhandlingen från Urkund-länken
    • om avhandlingen har sekretessbelagts bifogar fakultetskansliet beslutet om sekretessbeläggning till ÅAB (vilket ska finnas tillgängligt på samma förvaringsplats som avhandlingen)

Så här gör ÅAB om det är fråga om ett sekretessbelagt magisterarbete:

  • ÅAB publicerar den version som plagiatgranskats (från Ouriginal-länken) och inte innehåller sekretessbelagd information så att magisterarbetet endast är tillgängligt på Åbo Akademis bibliotek. På samma ställe publiceras dekanens beslut om sekretessbeläggning.
  • ÅAB publicerar magisterarbetet i sin helhet efter att tiden för sekretessbeläggning upphört, så att det endast är tillgängligt på Åbo Akademis bibliotek.

 

Råd om den elektroniska publiceringen

Frågor om PDF/A-formatet, blanketten för elektronisk publiceringen och själva elektroniska publiceringen: abopub@abo.fi