Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

eGradu: ÅAB

Åbo Akademis biblioteks uppgifter

ÅAB

  • kvitterar att studenten skickat in inmatningsformulär (status ändras från ’pending’ till 'assigned')
  • har tillgång till fakulteternas graduadresser (fhtpgradu@abo.fi, fpvgradu@abo.fi; fsegradu@abo.fi och fntgradu@abo.fi) via vilka de kontrollerar om skribenten skickat in avhandlingen i korrekt format PDF/A, samt kontrollerar att inmatningsformuläret är korrekt ifyllt (om det inte gjorts korrekt skickar ÅAB en påminnelse till skribenten
  • får av fakultetskansliet e-post då en avhandling är färdig för publicering
    • ÅAB publicerar den version av avhandlingen som skickats in för plagiatgranskning, dvs. plockar avhandlingen från Urkund-länken
    • om avhandlingen har sekretessbelagts bifogar fakultetskansliet beslutet om sekretessbeläggning till ÅAB (vilket ska finnas tillgängligt på samma förvaringsplats som avhandlingen)

Råd om den elektroniska publiceringen

Frågor om PDF/A-formatet, blanketten för elektronisk publiceringen och själva elektroniska publiceringen: abopub@abo.fi