Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

eGradu: ÅAB

Åbo Akademis biblioteks uppgifter

ÅAB

  • kvitterar att studenten skickat in inmatningsformulär (status ändras från ’pending’ till 'assigned')
  • har tillgång till fakulteternas graduadresser (fhtpgradu@abo.fi, fpvgradu@abo.fi; fsegradu@abo.fi och fntgradu@abo.fi) via vilka de kontrollerar om skribenten skickat in avhandlingen i korrekt format PDF/A, samt kontrollerar att inmatningsformuläret är korrekt ifyllt (om det inte gjorts korrekt skickar ÅAB en påminnelse till skribenten
  • får av fakultetskansliet e-post då en avhandling är färdig för publicering
    • ÅAB publicerar den version av avhandlingen som skickats in för plagiatgranskning, dvs. plockar avhandlingen från Urkund-länken
    • om avhandlingen har sekretessbelagts bifogar fakultetskansliet beslutet om sekretessbeläggning till ÅAB (vilket ska finnas tillgängligt på samma förvaringsplats som avhandlingen)

Råd om den elektroniska publiceringen

Frågor om PDF/A-formatet, blanketten för elektronisk publiceringen och själva elektroniska publiceringen: abopub@abo.fi