Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

eGradu: Innan handledningsprocessen avslutas

Innan handledningsprocessen avslutas

Språkrespons

Fr.o.m. 1.8.2020 ska alla ÅA-studenter, INNAN granskningsprocessen för magisteravhandlingen inleds, ha avklarat språkrespons. Språkrespons är obligatorisk.
Språkrespons ersätter språkgranskningen (som gjorts efter att avhandlingen lämnats in för granskning).  
Se Språkcentrets information om språkrespons.

Tillgängligheten i magisterarbetet

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förutsätter att publicerade magisteravhandlingar är tillgängliga även för personer med funktionsvariation.Studentena ska följa anvisningarna för att göra sitt word-dokument tillgängligt och att publicera det tillgängligt i PDF/A-format [pdf].
Det är på studentens ansvar att kontrollera att detta görs, men handledaren bör påminna.