Gå till huvudinnehållet

eGradu: Innan handledningsprocessen avslutas

Innan handledningsprocessen avslutas

Språkrespons
Alla ÅA-studenter ska, INNAN granskningsprocessen för magisteravhandlingen inleds, ha avklarat språkrespons. Språkrespons är obligatorisk.
Se Språkcentrets information om språkrespons.

Tillgängligheten i magisterarbetet
Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förutsätter att publicerade magisteravhandlingar är tillgängliga även för personer med funktionsvariation.Studentena ska följa anvisningarna för att göra sitt word-dokument tillgängligt och att publicera det tillgängligt i PDF/A-format [pdf].
Det är på studentens ansvar att kontrollera att detta görs, men handledaren bör påminna.

Behovet av ev. sekretessbeläggning pga företagssamarbete, kommande publicering i tidskrift el.motsv.
Se närmare info.