Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

eGradu: Innan handledningsprocessen avslutas

Innan handledningsprocessen avslutas

Språkrespons

Fr.o.m. 1.8.2020 ska alla ÅA-studenter, INNAN granskningsprocessen för magisteravhandlingen inleds, ha avklarat språkrespons. Språkrespons är obligatorisk.
Språkrespons ersätter språkgranskningen (som gjorts efter att avhandlingen lämnats in för granskning).  
Se Språkcentrets information om språkrespons.

Tillgängligheten i magisterarbetet

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förutsätter att publicerade magisteravhandlingar är tillgängliga även för personer med funktionsvariation.Studentena ska följa anvisningarna för att göra sitt word-dokument tillgängligt och att publicera det tillgängligt i PDF/A-format [pdf].
Det är på studentens ansvar att kontrollera att detta görs, men handledaren bör påminna.