Skip to main content

eGradu: Studenten

eGradu

Åbo Akademi har tagit i bruk eGradu, dvs. elektronisk granskning och publicering av avhandlingar på magisternivå inom alla utbildningar. Det betyder att pro gradun och diplomarbeten inte längre behöver tryckas upp utan alla uppbevaras endast elektroniskt.

Studentens uppgifter i eGradu

Handledningprocessen avslutas

Handledaren ska göra en slutkontroll av manuskriptet och ge klartecken för att den kan lämnas in. Avhandlingen räknas som inlämnad för bedömning och samtidigt handledningsprocessen som avslutad när studeranden sänt in avhandlingen för plagiatgranskning. Samtidigt bör studenten fylla i formuläret för elektronisk publicering av magisteravhandlingen.

Studeranden kan med dekanus tillstånd påbörja granskningsprocessen även utan handledarens klartecken och då deltar handledaren inte i granskningsprocessen.

Innan granskningsprocessen inleds
FSE- och FNT-studenter, och fr.o.m. 1.8.2020 alla ÅA-studenter, ska INNAN granskningsprocessen för magisteravhandlingen inleds, ha avklarat språkrespons. Språkrespons är obligatorisk.
Språkrespons ersätter språkgranskningen (som gjorts efter att avhandlingen lämnats in för granskning).  
Se Språkcentrets information om språkrespons.
OBS! De studenter vid FHPT och FPV som lämnar in sin pro gradu i början av höstterminen 2020 och inte hunnit genomgå språkrespons kommer att genomgå språkgranskning. (Se information om språkgranskning)

Granskningsprocessen inleds
Processen inleds med plagiatgranskning, varefter avhandlingen skickas vidare utan att studenten behöver vidta åtgärder.

Studentens steg i processen är följande:

  1. Fyll i formuläret för elektronisk publicering
  2. Skicka in avhandlingen för plagiat-, språk- och sakgranskning
  3. Anhåll vid behov om sekretessbeläggning
  4. Anhåll vid behov om undantag från publiceringstidpunkt pga kommande publicering i tidskrift

Råd och tilläggsinformation

Frågor om eGradu eller feedback på processen eller instruktionerna:egradu@abo.fi
Frågor om PDF/A-formatet, blanketten för elektronisk publiceringen och själva elektroniska publiceringen: abopub@abo.fi