Gå till huvudinnehållet

eGradu: Avhandling vid samarbetsuniversitet

Elektronisk publicering av avhandling skriven vid samarbetsuniversitet

Studerande inskrivna vid ÅA som skriver sitt magisterarbete vid ett samarbetsuniversitet följer magisterarbetsprocessen vid samarbetsuniversitetet (förutom inom Werbung, där magisterarbetet genomgår granskningsprocessen vid båda universiteten). Magisterarbetena publiceras ändå alltid i Åbo Akademis publikationsarkiv som finns under nationella Doria-portalen.


Studerandena som följer magisterarbetsprocessen vid samarbetsuniversitetet:
Då avhandlingen är godkänd vid det andra universitetet gör studenten följande:

 1. fyller i ett formulär för elektronisk publicering, se information om formuläret
 2. sparar avhandlingen i PDF/A-format (se instruktioner för att spara i PDF/A nedan.).
 3. skickar in avhandlingen till Åbo Akademis bibliotek till adressen abopub@abo.fi

Instruktioner för att spara i PDF/A

Kontrollera att ditt dokument uppfyller tillgänglighetskraven

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förutsätter att publicerade magisteravhandlingar är tillgängliga även för personer med funktionsvariation.Här finns anvisningar vad det betyder att skriva ett tillgängligt dokument.
Följ anvisningarna för att göra ditt word-dokument tillgängligt och att publicera det tillgängligt i PDF/A-format [pdf]..
Om du skriver i LaTex, följ ex. dessa anvisningar.

Publicera i PDF/A-format
Om du skrivit din avhandling i Word, se INSTRUKTIONER I KORTGUIDEN (pdf) eller nedan:
 • i Word, välj fliken 'File' och under den 'Save as Adobe PDF' (om inte det alternativet finns, välj 'Save as' och i rutan under filnamnet väljer du som filtyp PDF istället för Word Document)
 • innan du sparar, välj 'options'
 • under 'options', kryssa för 'ISO 19005-1 (PDF/A)'
 • spara
 • (Anvisningen är för MS Word 2016, men i de flesta textredigerare skapar man PDF/A-filer på liknande sätt; t..ex i LibreOffice 5 väljar man ”Export as PDF” i stället för ”Save as”)
 • Öppna dokumentet för att kontrollera att det är sparat i PDF/A (det står "This file claims compliance with the PDF/A standard...”)
 • Kontrollera att dokumentet är sparat som PDF/A
OBS om du skrivit din magisteravhandling i Word för Mac:
 • Spara först gradun i PDF-format. I LibreOffice och med Adobe Acrobat Pro kan du sedan spara PDF-filen i PDF/A-format.
  • Åbo: I Åbo Akademis bibliotek (Boktorndet) finns en dator i kataloghallen, där både skärm och dator är märkta med ”Adobe Acrobat Pro”. (Servicediskens personal kan vid behov visa var datorn finns). Öppna ditt pdf-dokument i Adobe Connect Pro. Välj Save as och välj formatet PDF/A för filen.
  • Vasa: I Galleriet G403 i Academill finns "Adobe Adobe Creative Suite 5.5 Design Premium" i ett par datorer (g403-07 och g403-09; se lapp vid resp. dator). Öppna ditt pdf-dokument i Adobe Acrobat Pro (ingår i programpaketet) och vid "Save as"väljer du att spara dokumentet som PDF/A.
  • Om du inte har möjlighet att själv spara som eller konvertera till PDF/A-format, skicka din gradu i Word-format för konvertering till adressen abopub@abo.fi (Efter konverteringen ska du kolla att allting fortfarande ser OK ut, i synnerhet tabellerna.)
Om diagram inte konverteras korrekt till PDF/A:
 • Spara alla diagram som jpeg-bilder så går det fint med konverteringen:
  • Öppna word-filen > ta print screen på diagrammet > croppa bilden med ett bildbehandlingsprogram (t.ex. Photoshop) > spara som jpg > deleta diagrammet i word och ersätt (insert picture) med jpeg-bilden.

Råd om den elektroniska publiceringen

Frågor om PDF/A-formatet, blanketten för elektronisk publiceringen och själva elektroniska publiceringen: abopub@abo.fi