Gå till huvudinnehållet

eGradu: Handledarens uppgifter vid sekretessbelagda magisterarbeten

Så här gör handledaren om det är fråga om sekretessbelagt magisterarbete

Kontrollera informationen om sekretessbeläggning som gäller studenten.

 1. Diskuterar med studenten hur hen ska skriva magisterarbetet i sådana fall att sekretessbeläggning kommer att behövas och påminn studenten att hen ansöker om sekretessbeläggning av dekanen.
 2. Då du skickar magisterarbetet för sakgranskning  
  • Följ anvisningarna här men notera följande:
   • Skicka magisterarbetet med sekretessbelagd bilaga vidare till sakgranskning (dvs. inte den version som plagiatgranskats, utan den version med sekretessbelagt bilaga som du fått av studenten per e-post)
   • Då du skickar magisterarbetet för sakgranskning, påminn samtidigt ämnesansvarig att externa sakgranskare ska skriva under ett sekretessavtal, dvs. ”NDA (one-sided)”.
 3. Skicka magisterarbetet för publicering:
  • Skicka länken till den plagiatgranskade versionen utan sekretessbelagt material till ÅAB (abopub@abo.fi), som publicerar denna version, efter att magisterarbetet godkänts, i ÅA:s publikationsarkiv. (ÅAB publicerar magisterarbetet i sin helhet i ÅA:s publikationsarkiv efter att tiden för sekretessbeläggning upphört.)

Handledaren ska notera att hen har tystnadsplikt gällande sekretessbelagda magisterarbeten.