Skip to main content

eGradu: Handledaren

Handledningsprocessen avslutas och granskningsprocessen inleds

Handledningsprocessen avslutas

Handledaren ska göra en slutkontroll av manuskriptet och ge klartecken för att den kan lämnas in. Avhandlingen räknas som inlämnad för bedömning och samtidigt handledningsprocessen som avslutad när studeranden sänt in avhandlingen för plagiatgranskning. Samtidigt bör studenten fylla i formuläret för elektronisk publicering av magisteravhandlingen.

Studeranden kan med dekanus tillstånd påbörja granskningsprocessen även utan handledarens klartecken och då deltar handledaren inte i granskningsprocessen. (EB § 38).

Fr.o.m. 1.8.2020 ska alla ÅA-studenter, INNAN granskningsprocessen för magisteravhandlingen inleds, ha avklarat språkrespons. Språkrespons är obligatorisk.
Språkrespons ersätter språkgranskningen (som gjorts efter att avhandlingen lämnats in för granskning).  
Se Språkcentrets information om språkrespons.
OBS! De studenter vid FHPT och FPV som lämnar in sin pro gradu i början av höstterminen 2020 och inte hunnit genomgå språkrespons kommer att genomgå språkgranskning. (Se information om språkgranskning)

Granskningsprocessen inleds:

  1. Handledaren informerar studenten om hur granskningsprocessen inleds
  2. Studenten skickar in sin avhandling för plagiatgranskning och fyller i formuläret för elektronisk publicering
  3. Handledaren kontrollerar plagiatgranskningen
  4. Handledaren informerar studenten om godkänd plagiatgranskning och skickar vidare avhandlingen för (språk- och) sakgranskning

Checklista [pdf]

Videoguider

Se spellista
Anvisningar för handledaren i eGradu-processen (9 min) +  studentguider på svenska och engelska

Råd och tilläggsinformation

Frågor om eGradu eller feedback på processen eller instruktionerna:egradu@abo.fi
Frågor om PDF/A-formatet, blanketten för elektronisk publiceringen och själva elektroniska publiceringen: abopub@abo.fi

Information om handledning av magisterarbeten

Information om handledning av magisteravhandlingar.