Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

eGradu: Handledaren

Handledningsprocessen avslutas och granskningsprocessen inleds

Innan handledningsprocessen avslutas

Kontrollera att studenten genomgått språkrespons och att studenten kontrollerar att hens magisterarbete följer kraven på tillgänglighet (jfr Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster).

Handledningsprocessen avslutas

Handledaren ska göra en slutkontroll av manuskriptet och ge klartecken för att den kan lämnas in. Avhandlingen räknas som inlämnad för bedömning och samtidigt handledningsprocessen som avslutad när studeranden sänt in avhandlingen för plagiatgranskning. Samtidigt bör studenten fylla i formuläret för elektronisk publicering av magisteravhandlingen.

Studeranden kan med dekanus tillstånd påbörja granskningsprocessen även utan handledarens klartecken och då deltar handledaren inte i granskningsprocessen. (EB § 38).

Granskningsprocessen inleds:

  1. Handledaren informerar studenten om hur granskningsprocessen inleds (klicka här för MODELL-EPOST1!)
  2. Studenten skickar in sin avhandling för plagiatgranskning och fyller i formuläret för elektronisk publicering
  3. Handledaren kontrollerar plagiatgranskningen
  4. Handledaren informerar studenten om godkänd plagiatgranskning och skickar vidare avhandlingen för sakgranskning (klicka här för MODELL-EPOST2!)

Checklista [pdf]

Videoguider

Se videoguider:
Anvisningar för handledaren i eGradu-processen (ca 12 min) +  studentguider på svenska och engelska

Råd och tilläggsinformation

Frågor om eGradu eller feedback på processen eller instruktionerna:egradu@abo.fi
Frågor om PDF/A-formatet, blanketten för elektronisk publiceringen och själva elektroniska publiceringen: abopub@abo.fi

Information om handledning av magisterarbeten

Separat mognadsprov

I vissa fall bör en student avlägga ett separat mognadsprov i svenska eller finska (handledaren får information av fakultetskansliet). Guide för att skapa separata mognadsprov[pdf]