Skip to main content

eGradu: 2. Skicka in avhandlingen för plagiat- och sakgranskning

2. Skicka in avhandlingen för plagiat- och sakgranskning

1. Kontrollera att du fyllt i blanketten för elektronisk publicering

OBS Innan du skickar in din avhandling
Fr.o.m. 1.8.2020 ska alla studenter, INNAN granskningsprocessen inleds, ha avklarat språkrespons. Språkrespons är obligatorisk.
Språkrespons ersätter språkgranskningen (som gjorts efter att avhandlingen lämnats in för granskning).
Se Språkcentrets information om språkrespons.
OBS! De studenter vid FHPT och FPV som lämnar in sin pro gradu i början av höstterminen 2020 och inte hunnit genomgå språkrespons kommer att genomgå språkgranskning. (Se information om språkgranskning)

2. Skicka sedan in din avhandling i korrekt format genom att följa instruktionerna för officiell inlämning: 

 • Inga ändringar får mera göras i texten
 • Alla sidor av avhandlingen inklusive abstrakt, eventuell svensk sammanfattning, eventuella bilagor och/eller bilder ska lämnas in i ett och samma dokument
 • I Avhandlingsguiden [intra] finns rekommendationer för graduns utformning i övrigt, men följ i första hand handledarens/ämnets rekommendationer!
 • 2 A. Spara filen på rätt namn och i formatet PDF/A
  • Ge filen ditt eget namn (efternamn_fornamn, utan skandinaviska tecken).
  • Avhandlingen ska sparas i formatet PDF/A - se anvisningar till höger!
  • Till Urkund bör gradun skickasi PDF/A-format.
    
 • 2 B. Skicka in avhandlingen för plagiatgranskning till Urkund
  • Skicka ditt inlämningsarbete per e-post till handledarens urkund-konto (vanligen handledarens namn i formen: fornamn.efternamn.abo@analys.urkund.se - du får adressen av läraren). Hela avhandlingen, inkl.abstrakt, ev. svensk sammanfattning, ev. bilagor och/eller bilder skickas in  ett och samma dokument.
  • OBS! Studenterna loggar INTE in på Urkund. Övningsarbeten skickas INTE heller till urkund@abo.fi, vilket är epostadress för frågor om Urkund. 
  • Skriv in namnet på din avhandling i Rubrik/Subject-raden i mejlet.
  • Avhandlingen sätts som bifogad fil i mejlet.
   • Spara arbetet i PDF/A-format (se ovan)
   • Spara hela avhandlingen som en fil.
   • Om du har problem med inskickningen (t.ex. pga. för stor fil, dvs. mer än 20 MB), kontatka urkund@abo.fi
  • Kontrollera att du får ett bekräftelsemeddelande från Urkund genast efter att du skickat in din avhandling (här kan du också välja att ditt arbete listas i Urkunds databas - genom att godkänna indexeringen av ditt arbete i arkivet försvårar du för andra att kopiera ditt arbete). Om det gäller sekretessbelagd avhandling väljer du att arbetet inte listas i Urkunds arkiv (förhandsvalt alternativ).

Urkunds analys tar ca 24 h. Analysrapporten skickas till din handledare.
Du får ett meddelande av handledaren då denna gått igenom Urkunds analys över det plagiatgranskade arbetet.

Om plagiatgranskningen är godkänd går arbetet vidare för sakgranskning, utan att studenten behöver vidta ytterligare åtgärder.


Underkänd språkgranskning:
Om språkgranskningen underkänns får studenten information om detta av språkgranskaren på Språkcentret.
Studenten korrigerar språket i hela avhandlingen och skickar in en ny korrigerad version, sparad i PDF/A-format (se ovan) direkt till handledarens e-post OCH till csk-kansli@abo.fi (dvs. avhandlingen skickas inte till Urkund för ny plagiatgranskning).


FÖLJANDE STEG:
Om du skickat in din avhandling för plagiatgranskning i rätt format och också blivit godkänd i plagiatgranskningen (och ev. senare språkgranskning) så krävs inga ytterligare åtgärder av dig.
Du får meddelande av handledaren då plagiatgranskningen är godkänd (och av språkgranskaren då språkgranskningen är godkänd om sådan görs) och av fakultetskansliet då bedömningen är klar.
(Notera dock att du särskilt måste överenskomma om ev. sekretessbeläggning eller om avhandlingen förbereds för komersiell publicering).

VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG!

1. Kom ihåg att fylla i blanketten för elektronisk publicering!
2. Spara ditt dokument i rätt format, dvs. som PDF/A (se instruktionerna t.v.)

Instruktioner för att spara i PDF/A

Om du skrivit din avhandling i Word, se INSTRUKTIONER I KORTGUIDEN (pdf)

eller nedan:

 • i Word, välj fliken 'File' och under den 'Save as Adobe PDF' (om inte det alternativet finns, välj 'Save as' och i rutan under filnamnet väljer du som filtyp PDF istället för Word Document)
 • innan du sparar, välj 'options'
 • under 'options', kryssa för 'ISO 19005-1 (PDF/A)'
 • spara
 • (Anvisningen är för MS Word 2016, men i de flesta textredigerare skapar man PDF/A-filer på liknande sätt; t..ex i LibreOffice 5 väljar man ”Export as PDF” i stället för ”Save as”)
 • Öppna dokumentet för att kontrollera att det är sparat i PDF/A (det står "This file claims compliance with the PDF/A standard...”)
 • Kontrollera att dokumentet är sparat som PDF/A

OBS om du skrivit din magisteravhandling i Word för Mac:

 • Spara först gradun i PDF-format. I LibreOffice och med Adobe Acrobat Pro kan du sedan spara PDF-filen i PDF/A-format.
  • Åbo: I Åbo Akademis bibliotek (Boktorndet) finns en dator i kataloghallen, där både skärm och dator är märkta med ”Adobe Acrobat Pro”. (Servicediskens personal kan vid behov visa var datorn finns). Öppna ditt pdf-dokument i Adobe Connect Pro. Välj Save as och välj formatet PDF/A för filen.
  • Vasa: I Galleriet G403 i Academill finns "Adobe Adobe Creative Suite 5.5 Design Premium" i ett par datorer (g403-07 och g403-09; se lapp vid resp. dator). Öppna ditt pdf-dokument i Adobe Acrobat Pro (ingår i programpaketet) och vid "Save as"väljer du att spara dokumentet som PDF/A.
  • Om du inte har möjlighet att själv spara som eller konvertera till PDF/A-format, skicka din gradu i Word-format för konvertering till adressen abopub@abo.fi (Efter konverteringen ska du kolla att allting fortfarande ser OK ut, i synnerhet tabellerna.)

Om diagram inte konverteras korrekt till PDF/A

 • Spara alla diagram som jpeg-bilder så går det fint med konverteringen:
  • Öppna word-filen > ta print screen på diagrammet > croppa bilden med ett bildbehandlingsprogram (t.ex. Photoshop) > spara som jpg > deleta diagrammet i word och ersätt (insert picture) med jpeg-bilden.

Råd om språkrespons och språkgranskning

För frågor om språkrespons och språkgranskning, kontakta Språkcentret csk-kansli@abo.fi.