Gå till huvudinnehållet

eGradu: 2. Skicka in avhandlingen för plagiat- och sakgranskning

2. Skicka in avhandlingen för plagiat- och sakgranskning

1. Kontrollera att du fyllt i blanketten för elektronisk publicering

OBS Innan du skickar in din avhandling

2. Skicka sedan in din avhandling i korrekt format genom att följa instruktionerna för officiell inlämning: 

 • Inga ändringar får mera göras i texten
 • Alla sidor av avhandlingen inklusive abstrakt, eventuell svensk sammanfattning, eventuella bilagor och/eller bilder ska lämnas in i ett och samma dokument
 • I Avhandlingsguiden [intra] finns rekommendationer för graduns utformning i övrigt, men följ i första hand handledarens/ämnets rekommendationer!
 • 2 A. Spara filen på rätt namn och i formatet PDF/A
  • Ge filen ditt eget namn (efternamn_fornamn, utan skandinaviska tecken).
  • Avhandlingen ska sparas i formatet PDF/A - se anvisningar till höger!
  • Till Ouriginal (tidigare Urkund) bör gradun skickasi PDF/A-format.
    
 • 2 B. Skicka in avhandlingen för plagiatgranskning till Ouriginal (tidigare Urkund)
  • Skicka ditt inlämningsarbete per e-post till handledarens urkund-konto (vanligen handledarens namn i formen: fornamn.efternamn.abo@analys.urkund.se - du får adressen av läraren). Hela avhandlingen, inkl.abstrakt, ev. svensk sammanfattning, ev. bilagor och/eller bilder skickas in  ett och samma dokument.
  • OBS! Studenterna loggar INTE in på Ouriginal. Övningsarbeten skickas INTE heller till urkund@abo.fi, vilket är epostadress för frågor om Ouriginal (tidigare Urkund). 
  • Skriv in namnet på din avhandling i Rubrik/Subject-raden i mejlet.
  • Avhandlingen sätts som bifogad fil i mejlet.
   • Spara arbetet i PDF/A-format (se ovan)
   • Spara hela avhandlingen som en fil.
   • Om du har problem med inskickningen (t.ex. pga. för stor fil, dvs. mer än 20 MB), kontatka urkund@abo.fi
  • Kontrollera att du får ett bekräftelsemeddelande från Ouriginal genast efter att du skickat in din avhandling (här kan du också välja att ditt arbete listas i Ouriginals databas - genom att godkänna indexeringen av ditt arbete i arkivet försvårar du för andra att kopiera ditt arbete). Om det gäller sekretessbelagd avhandling väljer du att arbetet inte listas i Ouriginals arkiv (förhandsvalt alternativ).

Ouriginals analys tar ca 24 h. Analysrapporten skickas till din handledare.
Du får ett meddelande av handledaren då denna gått igenom Ouriginals analys över det plagiatgranskade arbetet.

Om plagiatgranskningen är godkänd går arbetet vidare för sakgranskning, utan att studenten behöver vidta ytterligare åtgärder.


FÖLJANDE STEG:

Om du skickat in din avhandling för plagiatgranskning i rätt format och också blivit godkänd i plagiatgranskningen så krävs inga ytterligare åtgärder av dig.
Du får meddelande av handledaren då plagiatgranskningen är godkänd och av fakultetskansliet då bedömningen är klar.
(Notera dock att du särskilt måste överenskomma om ev. sekretessbeläggning eller om avhandlingen förbereds för komersiell publicering).

VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG!

1. Kom ihåg att fylla i blanketten för elektronisk publicering! Om du vill publicera din avhandlingsfil i Doria med en CC-licens, kom ihåg att ditt dokument skall förses med en särskild logo (se CC-studentinstruktionen i samband med sektion 1 i denna LibGuide) 
2. Spara ditt dokument i rätt format, dvs. som PDF/A (se instruktionerna nedan)

Instruktioner för att spara i PDF/A

Kontrollera att ditt dokument uppfyller tillgänglighetskraven

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förutsätter att publicerade magisteravhandlingar är tillgängliga även för personer med funktionsvariation.Här finns anvisningar vad det betyder att skriva ett tillgängligt dokument.
Följ anvisningarna för att göra ditt word-dokument tillgängligt och att publicera det tillgängligt i PDF/A-format [pdf]..
Om du skriver i LaTex, följ ex. dessa anvisningar.

Publicera i PDF/A-format
Om du skrivit din avhandling i Word, se INSTRUKTIONER I KORTGUIDEN (pdf) eller nedan:
 • i Word, välj fliken 'File' och under den 'Save as Adobe PDF' (om inte det alternativet finns, välj 'Save as' och i rutan under filnamnet väljer du som filtyp PDF istället för Word Document)
 • innan du sparar, välj 'options'
 • under 'options', kryssa för 'ISO 19005-1 (PDF/A)'
 • spara
 • (Anvisningen är för MS Word 2016, men i de flesta textredigerare skapar man PDF/A-filer på liknande sätt; t..ex i LibreOffice 5 väljar man ”Export as PDF” i stället för ”Save as”)
 • Öppna dokumentet för att kontrollera att det är sparat i PDF/A (det står "This file claims compliance with the PDF/A standard...”)
 • Kontrollera att dokumentet är sparat som PDF/A
OBS om du skrivit din magisteravhandling i Word för Mac:
 • Spara först gradun i PDF-format. I LibreOffice och med Adobe Acrobat Pro kan du sedan spara PDF-filen i PDF/A-format.
  • Åbo: I Åbo Akademis bibliotek (Boktorndet) finns en dator i kataloghallen, där både skärm och dator är märkta med ”Adobe Acrobat Pro”. (Servicediskens personal kan vid behov visa var datorn finns). Öppna ditt pdf-dokument i Adobe Connect Pro. Välj Save as och välj formatet PDF/A för filen.
  • Vasa: I Galleriet G403 i Academill finns "Adobe Adobe Creative Suite 5.5 Design Premium" i ett par datorer (g403-07 och g403-09; se lapp vid resp. dator). Öppna ditt pdf-dokument i Adobe Acrobat Pro (ingår i programpaketet) och vid "Save as"väljer du att spara dokumentet som PDF/A.
  • Om du inte har möjlighet att själv spara som eller konvertera till PDF/A-format, skicka din gradu i Word-format för konvertering till adressen abopub@abo.fi (Efter konverteringen ska du kolla att allting fortfarande ser OK ut, i synnerhet tabellerna.)
Om diagram inte konverteras korrekt till PDF/A:
 • Spara alla diagram som jpeg-bilder så går det fint med konverteringen:
  • Öppna word-filen > ta print screen på diagrammet > croppa bilden med ett bildbehandlingsprogram (t.ex. Photoshop) > spara som jpg > deleta diagrammet i word och ersätt (insert picture) med jpeg-bilden.

Råd om språkrespons och annat gällande språket

För frågor om språkrespons och andra frågor gällande språket, kontakta Språkcentret sprakcentret-abokansli@abo.fi eller
sprakcentret-vasakansli@abo.fi