Gå till huvudinnehållet

eGradu: Fakultetskansliet/dekan

Fakultetskansliets uppgifter

Fakultetskansliet

 • tar emot handledarens e-postmeddelande om att plagiatgranskningen är godkänd och att sakgranskning kan inledas
 • öppnar ärendet i dokumenthanteringsverktyget
 • registrerar följande granskningar:
  • handledarens meddelande om godkänd plagiatgranskning
  • godkänd språkrespons
  • ett gemensamt eller två separata utlåtanden från sakgranskarna
 • bereder bedömningsärendet och skickar in det till dekanen för undertecknande
 • delger dekanens beslut om bedömning inkl. sakgranskarnas utlåtande(n) till:
  • skribenten (beslutet inkluderar anvisning för begäran om omprövning)
  • handledaren och ämnesansvariga
  • Åbo Akademis bibliotek, ÅAB, abopub@abo.fi, för publicering. Om avhandlingen ska sekretessbeläggas publiceras den inte, i enlighet med informationen i formuläret för elektronisk publicering och på basis av dekanens beslut, som förmedlas till ÅAB.
 • registrerar avhandlingens vitsord och studiepoäng, samt för in den som ett lärdomsprov, i Peppi