Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

eGradu: Fakultetskansliet/dekan

Fakultetskansliets uppgifter

Fakultetskansliet

 • tar emot handledarens e-postmeddelande om att plagiatgranskningen är godkänd och att sakgranskning kan inledas
 • öppnar ärendet i dokumenthanteringsverktyget
 • registrerar följande granskningar:
  • handledarens meddelande om godkänd plagiatgranskning
  • godkänd språkrespons
  • ett gemensamt eller två separata utlåtanden från sakgranskarna
 • bereder bedömningsärendet och skickar in det till dekanen för undertecknande
 • delger dekanens beslut om bedömning inkl. sakgranskarnas utlåtande(n) till:
  • skribenten (beslutet inkluderar anvisning för begäran om omprövning)
  • handledaren och ämnesansvariga
  • Åbo Akademis bibliotek, ÅAB, abopub@abo.fi, för publicering. Om avhandlingen ska sekretessbeläggas publiceras den inte, i enlighet med informationen i formuläret för elektronisk publicering och på basis av dekanens beslut, som förmedlas till ÅAB.
 • registrerar avhandlingens vitsord och studiepoäng, samt för in den som ett lärdomsprov, i Peppi