Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

eGradu: Fakultetskansliet/dekan

Fakultetskansliets uppgifter

Fakultetskansliet

 • tar emot handledarens e-postmeddelande om att plagiatgranskningen är godkänd och att sakgranskning kan inledas
 • öppnar ärendet i dokumenthanteringsverktyget
 • registrerar följande granskningar:
  • handledarens meddelande om godkänd plagiatgranskning
  • godkänd språkrespons
  • ett gemensamt eller två separata utlåtanden från sakgranskarna
 • bereder bedömningsärendet och skickar in det till dekanen för undertecknande
 • delger dekanens beslut om bedömning inkl. sakgranskarnas utlåtande(n) till:
  • skribenten (beslutet inkluderar anvisning för begäran om omprövning)
  • handledaren och ämnesansvariga
  • Åbo Akademis bibliotek, ÅAB, abopub@abo.fi, för publicering. Om avhandlingen ska sekretessbeläggas publiceras den inte, i enlighet med informationen i formuläret för elektronisk publicering och på basis av dekanens beslut, som förmedlas till ÅAB.
 • registrerar avhandlingens vitsord och studiepoäng, samt för in den som ett lärdomsprov, i Peppi