Gå till huvudinnehållet

eGradu: 1. Fyll i formuläret för elektronisk publicering

1. Fyll i formuläret för elektronisk publicering

Mata in avhandlingens uppgifter i Doria offentlighet enligt ES 43 §)

Logga in på Doria - välj språk uppe t.h. och klicka sedan på ”Åbo Akademis inloggning”.

Välj samlingen:
Välj typ av arbete och det ämnet i vilket du ska mata in din gradu (Åbo Akademi/ Magister- och licentiatavhandlingar samt diplomarbeten/vetenskapsgren/ämne).


Publiceringstillstånd:Välj även vilket alternativ för elektronisk publicering du önskar (se närmare information om alternativen):

 • Jag ger mitt tillstånd till publicering av min avhandling i ÅA:s publikationsarkiv
 • Avhandlingen innehåller sekretessbelagd information och kan därför inte publiceras i ÅA:s publikationsarkiv
 • Avhandlingen förbereds för kommersiell publicering och kan därför inte publiceras i ÅA:s publikationsarkiv
 • Avhandlingen får inte publiceras i ÅA:s publikationsarkiv men kan läsas på Åbo Akademis bibliotek.

OBS! Ifall du inte vill att din avhandling publiceras i Doria utan bara dess metadata:

 • Välj samlingen ”Lärdomsprov med begränsad tillgång”,
 • Och sedan, när du väljer alternativet för elektronisk publicering, välj alternativet ”Avhandlingen får inte publiceras i ÅA:s publikationsarkiv men kan läsas på Åbo Akademis bibliotek”.

Information om upphovsrätt/användningsrätt:
Du ska även välja vilket alternativ för licens du önskar (se PDF-filen om CC-licenserna nedan - OBS: du kan välja en CC-licens endast om din avhandlingsfil ska publiceras i Doria! Avhandlingar som publiceras med en CC-licens skall även förses med en särskild logo - se PDF-filen om CC-licenserna nedan
):

 • All rights reserved
 • CC BY 4.0 Erkännande
 • CC BY-SA 4.0 Dela lika
 • CC BY-NC 4.0 Erkännande Icke-Kommersiell
 • CC BY-ND 4.0 Erkännande-IngaBearbetningar  4.0 internationell
 • CC BY-NC-SA 4.0 Erkännande-Icke-Kommersiell-DelaPåSammaVillkor 4.0 internationell
 • CC BY-NC-ND 4.0 Erkännande-Icke-Kommersiell-Inga Bearbetningar 4.0 internationell
   

OBS! Du ska INTE ladda upp din magisteravhandling i detta skede - ÅAB laddar upp avhandlingen i det skede den är bedömd med godkänt vitsord.

Finns det medförfattare till texten bör alla författare fylla i var sin blankett.

Se fliken Upphovsrätt och publicering för närmare information  om upphovsrätten till avhandlingen och vad den elektroniska publiceringen innebär.

Åbo Akademis bibliotek är i kontakt med studenten ifall det behövs kompletteringar till formuläret eller om avhandlingen inte är sparad i korrakt format (PDF/A).

ÅAB ser till att en språkligt godkänd version av avhandlingen publiceras efter att avhandlingen är bedömd. Avhandlingen publiceras i enlighet med den information som studenten gett i samband med att hen fyllde i Syli-blanketten.

FÖLJANDE STEG:
Skicka in avhandlingen för plagiat- och sakgranskning
(följande steg gäller inte studenter som skriver avhandling vid ett samarbetsuniversitet)

Råd om den elektroniska publiceringen

Frågor om PDF/A-formatet, blanketten för elektronisk publiceringen och själva elektroniska publiceringen: abopub@abo.fi