Skip to main content

eGradu: 1. Fyll i formuläret för elektronisk publicering

1. Fyll i formuläret för elektronisk publicering

Formuläret för elektronisk publicering (Syli) (offentlighet enligt ES 43 §).

Fyll i den s.k. Syli-blanketten.
Välj även vilket alternativ för elektronisk publicering du önskar (för närmare information om alternativen, se HÄR):

  • Jag ger mitt tillstånd till publicering av min avhandling i ÅA:s publikationsarkiv
  • Avhandlingen innehåller sekretessbelagd information och kan därför inte publiceras i ÅA:s publikationsarkiv
  • Avhandlingen förbereds för kommersiell publicering och kan därför inte publiceras i ÅA:s publikationsarkiv
  • Avhandlingen får inte publiceras i ÅA:s publikationsarkiv men kan läsas på Åbo Akademis bibliotek.

Finns det medförfattare till texten bör alla författare fylla i var sin blankett.

Se fliken Upphovsrätt och publicering för närmare information  om upphovsrätten till avhandlingen och vad den elektroniska publiceringen innebär.

Åbo Akademis bibliotek är i kontakt med studenten ifall det behövs kompletteringar till formuläret eller om avhandlingen inte är sparad i korrakt format (PDF/A).
ÅAB ser till att en språkligt godkänd version av avhandlingen publiceras efter att avhandlingen är bedömd. Avhandlingen publiceras i enlighet med den information som studenten gett i samband med att hen fyllde i Syli-blanketten.

FÖLJANDE STEG:
Skicka in avhandlingen för plagiat-. språk- och sakgranskning