Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

eGradu: 1. Fyll i formuläret för elektronisk publicering

1. Fyll i formuläret för elektronisk publicering

Mata in avhandlingens uppgifter i Doria offentlighet enligt ES 43 §)

Logga in på Doria - välj språk uppe t.h. och klicka sedan på ”Åbo Akademis inloggning”.

Välj samlingen:
Välj typ av arbete och det ämnet i vilket du ska mata in din gradu (Åbo Akademi/ Magister- och licentiatavhandlingar samt diplomarbeten/vetenskapsgren/ämne).


Publiceringstillstånd:Välj även vilket alternativ för elektronisk publicering du önskar (se närmare information om alternativen):

 • Jag ger mitt tillstånd till publicering av min avhandling i ÅA:s publikationsarkiv
 • Avhandlingen innehåller sekretessbelagd information och kan därför inte publiceras i ÅA:s publikationsarkiv
 • Avhandlingen förbereds för kommersiell publicering och kan därför inte publiceras i ÅA:s publikationsarkiv
 • Avhandlingen får inte publiceras i ÅA:s publikationsarkiv men kan läsas på Åbo Akademis bibliotek.

OBS! Ifall du inte vill att din avhandling publiceras i Doria utan bara dess metadata:

 • Välj samlingen ”Lärdomsprov med begränsad tillgång”,
 • Och sedan, när du väljer alternativet för elektronisk publicering, välj alternativet ”Avhandlingen får inte publiceras i ÅA:s publikationsarkiv men kan läsas på Åbo Akademis bibliotek”.

Information om upphovsrätt/användningsrätt:
Du ska även välja vilket alternativ för licens du önskar (se närmare information om alternativen):

 • All rights reserved
 • CC BY 4.0 Erkännande
 • CC BY-SA 4.0 Dela lika
 • CC BY-NC 4.0 Erkännande Icke-Kommersiell
 • CC BY-ND 4.0 Erkännande-IngaBearbetningar  4.0 internationell
 • CC BY-NC-SA 4.0 Erkännande-Icke-Kommersiell-DelaPåSammaVillkor 4.0 internationell
 • CC BY-NC-ND 4.0 Erkännande-Icke-Kommersiell-Inga Bearbetningar 4.0 internationell
   

OBS! Du ska INTE ladda upp din magisteravhandling i detta skede - ÅAB laddar upp avhandlingen i det skede den är bedömd med godkänt vitsord.

Finns det medförfattare till texten bör alla författare fylla i var sin blankett.

Se fliken Upphovsrätt och publicering för närmare information  om upphovsrätten till avhandlingen och vad den elektroniska publiceringen innebär.

Åbo Akademis bibliotek är i kontakt med studenten ifall det behövs kompletteringar till formuläret eller om avhandlingen inte är sparad i korrakt format (PDF/A).

ÅAB ser till att en språkligt godkänd version av avhandlingen publiceras efter att avhandlingen är bedömd. Avhandlingen publiceras i enlighet med den information som studenten gett i samband med att hen fyllde i Syli-blanketten.

FÖLJANDE STEG:
Skicka in avhandlingen för plagiat- och sakgranskning
(följande steg gäller inte studenter som skriver avhandling vid ett samarbetsuniversitet)

Råd om den elektroniska publiceringen

Frågor om PDF/A-formatet, blanketten för elektronisk publiceringen och själva elektroniska publiceringen: abopub@abo.fi