Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

eGradu: 1. Fyll i formuläret för elektronisk publicering

1. Fyll i formuläret för elektronisk publicering

Formuläret för elektronisk publicering (Syli) (offentlighet enligt ES 43 §).

Fyll i den s.k. Syli-blanketten.
Välj även vilket alternativ för elektronisk publicering du önskar (se närmare information om alternativen):

  • Jag ger mitt tillstånd till publicering av min avhandling i ÅA:s publikationsarkiv
  • Avhandlingen innehåller sekretessbelagd information och kan därför inte publiceras i ÅA:s publikationsarkiv
  • Avhandlingen förbereds för kommersiell publicering och kan därför inte publiceras i ÅA:s publikationsarkiv
  • Avhandlingen får inte publiceras i ÅA:s publikationsarkiv men kan läsas på Åbo Akademis bibliotek.

Finns det medförfattare till texten bör alla författare fylla i var sin blankett.

Se fliken Upphovsrätt och publicering för närmare information  om upphovsrätten till avhandlingen och vad den elektroniska publiceringen innebär.

Åbo Akademis bibliotek är i kontakt med studenten ifall det behövs kompletteringar till formuläret eller om avhandlingen inte är sparad i korrakt format (PDF/A).
ÅAB ser till att en språkligt godkänd version av avhandlingen publiceras efter att avhandlingen är bedömd. Avhandlingen publiceras i enlighet med den information som studenten gett i samband med att hen fyllde i Syli-blanketten.

FÖLJANDE STEG:
Skicka in avhandlingen för plagiat-. språk- och sakgranskning
(följande steg gäller inte studenter som skriver avhandling vid ett samarbetsuniversitet)

Råd om den elektroniska publiceringen

Frågor om PDF/A-formatet, blanketten för elektronisk publiceringen och själva elektroniska publiceringen: abopub@abo.fi