Skip to main content

eGradu: Handledaren kontrollerar plagiatgranskningen

Handledaren kontrollerar plagiatgranskningen i Urkund

Användningen av Urkund för plagiatgranskning vid ÅA

Om handledaren behöver hjälp med Urkund, mejla urkund@abo.fi
Användarguider för Urkund: Videoguide och Användarguide i textformat

 • Studeranden skickar in sin avhandling per e-post till handledarens Urkund-adress (den är vanligen i formen  lararensfornamn.efternamn.abo@analys.urkund.se)
 • Urkund jämför arbetet med andra dokument från tre olika källor:
  • Elektronisk litteratur (Urkund har tillgång till elektroniska förlag, e-böcker och e-tidskrifter)
  • Webbplatser
  • Urkunds dokumentdatabas (inlämnade och analyserade uppsatser).
 • Urkunds analys tar ca 24 h
 • Handledaren får analysrapport från Urkund med ett diarienummer och en Urkund-länk till avhandlingen.
 • Handledaren kontrollerar analysrapporten
  • Om kopior av textstycken har uppdagats bör handledaren noggrannare jämföra det inlämnade textavsnittet med den träff som systemet hittat. Alla meddelade kopior behöver inte vara plagiat utan kan utgöra en del av en regelrätt citering.
  • Läraren kan även skicka analysen vidare till en kollega.
 • Handledaren fattar beslut om godkännande av plagiatgranskningen

Följande steg: Handledaren informerar studenten om godkänd plagiatgranskning och skickar vidare avhandlingen för språk- och sakgranskning


Underkänd plagiatgranskning:
Om plagiatgranskningen inte kan godkännas, följ instruktionerna i hanteringsprocess vid misstänkt avvikelse från god vetenskaplig praxis [intra].