Gå till huvudinnehållet

eGradu: Handledaren kontrollerar plagiatgranskningen

Handledaren kontrollerar plagiatgranskningen i Ouriginal (tidigare Urkund)

Användningen av Ouriginal (tidigare Urkund) för plagiatgranskning vid ÅA

Om handledaren behöver hjälp med Ouriginal, mejla urkund@abo.fi
Användarhjälp med Ouriginal (videoguide, användarguide i textformat, FAQ)

 • Studeranden skickar in sin avhandling per e-post till handledarens Urkund-adress (den är vanligen i formen  lararensfornamn.efternamn.abo@analys.urkund.se)
 • Ouriginal jämför arbetet med andra dokument från tre olika källor:
  • Elektronisk litteratur (Ouriginal har tillgång till elektroniska förlag, e-böcker och e-tidskrifter)
  • Webbplatser
  • Ouriginals dokumentdatabas (inlämnade och analyserade uppsatser).
 • Ouriginals analys tar ca 24 h
 • Handledaren får analysrapport från Ouriginal med ett diarienummer och en Ouriginal-länk till avhandlingen.
 • Handledaren kontrollerar analysrapporten
  • Om kopior av textstycken har uppdagats bör handledaren noggrannare jämföra det inlämnade textavsnittet med den träff som systemet hittat. Alla meddelade kopior behöver inte vara plagiat utan kan utgöra en del av en regelrätt citering.
  • Läraren kan även skicka analysen vidare till en kollega.
 • Handledaren fattar beslut om godkännande av plagiatgranskningen

Följande steg: Handledaren informerar studenten om godkänd plagiatgranskning och skickar vidare avhandlingen för sakgranskning


Underkänd plagiatgranskning:
Om plagiatgranskningen inte kan godkännas, följ instruktionerna i hanteringsprocess vid misstänkt avvikelse från god vetenskaplig praxis [intra].

 

Sekretessbeläggning

OBS! I de fall att delar av magisterarbetet ska sekretessbeläggas, se närmare anvisnignar!