Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

eGradu: Språkrespons

Språkrespons


Språkrespons piloteras fr.o.m. 1.8.2020 vid alla fakulteter. Piloteringen gäller alla magisteravhandlingar på svenska och engelska. Det här betyder att alla studenter, INNAN granskningsprocessen inleds, ska ha avklarat språkrespons. Språkrespons är obligatorisk.Språkrespons ersätter språkgranskningen (som gjorts efter att avhandlingen lämnats in för granskning). 
Se Språkcentrets information om språkrespons [intra] .

Språkcentret registrerar avklarad språkrespons i Peppi.

Språkgranskning (genomförs endast i vissa fall)

Studenten får information av fakultetskansliet ifall språkgranskning ska göras!

Språkcentrets uppgifter vid språkgranskning

 • får av handledaren (via fakultetens graduadress ) e-post med Urkund-länk till dokumentet med avhandlingen
 • granskar språket och skriver ett utlåtande (inom 20 vardagar, dvs. samma tidsram som för sakgranskningen)
 • sparar utlåtandet om språkgranskning med eventuell personlig kommentar till studenten i Språkcentrets databas.
 • skickar utlåtandet till studenten, handledaren, fakultetens graduadress (fhptgradu@abo.fi, fpvgradu@abo.fi; fsegradu@abo.fi eller  fntgradu@abo.fi, vilka når fakultetskansliet och Språkcentrets kansli) samt till studentens abo.fi-adress även följebrev inklusive eventuell personlig kommentar
 • registrerar godkänd språkgranskning i Peppi

Underkänd språkgranskning

 • I utlåtandet uppmanar språkgranskaren studenten att lämna in en ny version i PDF/A-format till sprakcentret-abokansli@abo.fi eller sprakcentret-vasakansli@abo.fi
 • Då språkgranskningen av en tidigare underkänd språkgranskning är godkänd skickar språkgranskaren den nya versionen till ÅAB abopub@abo.fi, och bifogar en rättelse, sparad i PDF/A.
  • rättelse:
   Språkcentrets texthuvud - [datering till höger]
   Denna rättelse gäller NN:s magisteravhandling (titel - använd vid behov [...] för delar av titeln).
   Språkbehandlingen i [avhandlingen] ||  [den svenska sammanfattningen] ||
   [avhandlingen och den svenska sammanfattningen] har bearbetats efter att
   avhandlingen har sakgranskats och bedömts. Den språkligt bearbetade
   avhandlingen publiceras.
   NN ( ,NN)

OBS! Sakgranskaren bedömer den ursprungliga versionen.

Separat mognadsprov

I vissa fall bör en student avlägga ett separat mognadsprov i svenska eller finska (handledaren får information av fakultetskansliet). Guide för att skapa separata mognadsprov[pdf]