Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

eGradu: Språkrespons

Språkrespons och språkgranskning

Språkrespons
Språkrespons piloteras fr.o.m. 1.8.2020 vid alla fakulteter. Piloteringen gäller alla magisteravhandlingar på svenska och engelska. Det här betyder att alla studenter, INNAN granskningsprocessen inleds, ska ha avklarat språkrespons. Språkrespons är obligatorisk.Språkrespons ersätter språkgranskningen (som gjorts efter att avhandlingen lämnats in för granskning). 
Se Språkcentrets information om språkrespons [intra] .

Språkcentret registrerar avklarad språkrespons i Peppi.


Språkgranskning

OBS! De studenter vid FHPT och FPV som lämnar in sin pro gradu i början av höstterminen 2020 och inte hunnit genomgå språkrespons kommer att genomgå språkgranskning. Följande gäller för dem.

 • Studenten och handledaren följer anvisningarna under fliken Studenten resp. Handledaren. 
 • Språkcentret kontrollerar ifall studenten hunnit genomgå språkrespons, om inte så språkgranskas avhandlingen.

Språkcentrets uppgifter vid språkgranskning

 • får av handledaren (via fakultetens graduadress ) e-post med Urkund-länk till dokumentet med avhandlingen
 • granskar språket och skriver ett utlåtande (inom 20 vardagar, dvs. samma tidsram som för sakgranskningen)
 • sparar utlåtandet om språkgranskning med eventuell personlig kommentar till studenten i Språkcentrets databas.
 • skickar utlåtandet till studenten, handledaren, fakultetens graduadress (fhptgradu@abo.fi, fpvgradu@abo.fi; fsegradu@abo.fi eller  fntgradu@abo.fi, vilka når fakultetskansliet och Språkcentrets kansli) samt till studentens abo.fi-adress även följebrev inklusive eventuell personlig kommentar
 • registrerar godkänd språkgranskning i Peppi

Se information om tidtabell för inlämning och språkgranskning vid resp. fakultet [intra].

Underkänd språkgranskning

 • I utlåtandet uppmanar språkgranskaren studenten att lämna in en ny version i PDF/A-format till csk-kansli@abo.fi
 • Då språkgranskningen av en tidigare underkänd språkgranskning är godkänd skickar språkgranskaren den nya versionen till ÅAB abopub@abo.fi, och bifogar en rättelse, sparad i PDF/A.
  • rättelse:
   Språkcentrets texthuvud - [datering till höger]
   Denna rättelse gäller NN:s (matrikelnr) magisteravhandling (titel - avänd vid behov [...] för delar av titeln).
   Språkbehandlingen i [avhandlingen] ||  [den svenska sammanfattningen] ||
   [avhandlingen och den svenska sammanfattningen] har bearbetats efter att
   avhandlingen har sakgranskats och bedömts. Den språkligt bearbetade
   avhandlingen publiceras.
   NN ( ,NN)

OBS! Sakgranskaren bedömer den ursprungliga versionen.