Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

eGradu: Anhåll vid behov om undantag från publiceringstidpunkt pga kommande publicering i tidskrift

Anhåll vid behov om undantag från publiceringstidpunkt pga kommande publicering i tidskrift

Om din avhandling förbereds för kommersiell publicering, dvs. bearbetas för att ges ut i en publikation, och därför inte kan publiceras i ÅA:s publikationsarkiv, så bör du anhålla hos handledaren alt. dekanen om undantag från publiceringstidpunkt. Handledaren kan bevilja undantag för högst ett år, medan du anhållet av dekanen om det behövs undantag för längre än ett år -  dekanen bevilja undantag för högst fem (1 + 4) år.
Anhållan hos handledaren gör du direkt till handledaren, medan anhållan hos dekanen lämnas in till utbildningskoordinatorn vid fakultetskansliet.

Handledaren bör meddela sitt eget beslut och fakultetskansliet meddelar dekanens beslut till Åbo Akademis bibliotek, till abopub@abo.fi.

OBS! Det kommer i framtiden inte att vara möjligt att anhålla om undantag från publiceringstidpunkt pga kommande publicering i tidskrift. Om delar av ett magisterarbete ska publiceras i tidskrift ska du i stället anhålla om att delar av magisterarbetet sekretessbelägg. Hela magisterarbetet kommer inte att kunna sekretessbeläggas. Se anvisningar om anhållan om sekretessbeläggning.