Skip to main content

eGradu: Anhåll vid behov om undantag från publiceringstidpunkt pga kommande publicering i tidskrift

Anhåll vid behov om undantag från publiceringstidpunkt pga kommande publicering i tidskrift

Om din avhandling förbereds för kommersiell publicering, dvs. bearbetas för att ges ut i en publikation, och därför inte kan publiceras i ÅA:s publikationsarkiv, så bör du anhålla hos handledaren alt. dekanus om undantag från publiceringstidpunkt. Handledaren kan bevilja undantag för högst ett år, medan du anhållet av dekanus om det behövs undantag för längre än ett år -  dekanus bevilja undantag för högst fem (1 + 4) år.
Anhållan hos handledaren gör du direkt till handledaren, medan anhållan hos dekanus lämnas in till utbildningskoordinatorn vid fakultetskansliet.

Handledaren bör meddela sitt eget beslut och fakultetskansliet meddelar dekanus beslut till Åbo Akademis bibliotek, till abopub@abo.fi. till ÅAB.