Skip to main content

eGradu: Handledaren meddelar studenten om resultatet av plagiatgranskningen och skickar vidare avhandlingen för språk- och sakgranskning

Handledaren meddelar studenten om resultatet av plagiatgranskningen samt skickar avhandlingen vidare för språk- och sakgranskning

Handledaren skickar samma e-post till skribent, ämnesansvarig (eller av denna delegerad person) och fakultetens eGraduadress (når fakultetskansliet, språkgranskare* och ÅAB), då plagiatgranskningen är godkänd.
Följande epostadresser används (OBS! Mejlet skickas endast till den egna fakultetens epostadress!): fhptgradu@abo.fi, fpvgradu@abo.fi; fsegradu@abo.fi ELLER fntgradu@abo.fi.

Det är alltså Urkund-länken till avhandlingen som används av Språkcentret för språkgranskning, av sakgranskaren för sakgranskning och av ÅAB för publicering (efter att avhandlingen godkänts).

E-posten bör innehålla

  • Beslut om att plagiatgranskningen är godkänd
  • Kopierar in Urkund-länken till dokumentet med avhandlingen
  • Information om att språkgranskning ska göras av språkgranskare*
  • Information att sakgranskare ska utses av den ämnesansvariga (eller av denna delegerad person)
  • Information om att ärendet ska öppnas i dokument- och ärendehanteringssystemet av fakultetskansliet

MODELL FÖR E-POST där handledaren meddelar studenten om resultatet av plagiatgranskningen samt skickar avhandlingen vidare för språk-* och sakgranskning

 

Mottagare: Skribenten, ämnesansvarig och den egna fakultetens eGraduadress fhptgradu@abo.fi, fpvgradu@abo.fi; fsegradu@abo.fi ELLER  fntgradu@abo.fi.(= mottagare är fakultetskansliet, Språkcentret* och ÅAB)

 

Rubrik: Plagiatgranskningen för Stina Student är godkänd och övriga granskningar kan inledas


Jag har kontrollerat analysrapporten för Stina Students (matrikel 12345) magisteravhandling och har godkänt plagiatgranskningen.  Urkund-länken till avhandlingen är följande:
(kopieras från det meddelande som kommit från Urkund, ser ut enligt följande https://secure.urkund.com/archive/download/12345-12345 - notera att du skickar länken till avhandlingen, INTE till analysen, se HÄR.)

Jag skickar detta e-postmeddelande till skribenten och fakultetskansliet för information.

Den ämnesansvariga alt. av denna utsett person får e-postmeddelandet för att utse två sakgranskare för avhandlingen och Språkcentret för att utföra språkgranskning (i de fall avhandlingen ska språkgranskas).

När språkgranskningen är klar får skribenten e-post från Språkcentret.*
Skribenten får sedan e-post från fakultetskansliet med delgivning av dekanus beslut om bedömningen av avhandlingen. I beslutet finns bifogat sakgranskarnas utlåtande(n). Skribenten har rätt att begära omprövning av bedömningen och därför bifogas anvisningar för det.
Sista steget är att en godkänd avhandling publiceras i Åbo Akademis publikationsarkiv (offentlighet enligt ES 43 §).

Handledarens namn

(* Språkcentret vet vilka avhandlingar som inte ska språkgranskas).


Underkänd språkgranskning?
Om språkgranskningen underkänns behöver studenten inte skicka in avhandlingen på nytt för plagiatgranskning. Här finns information om hur Språkcentret hanterar avhandlingar som underkänns i språkgranskningen.

 

Sekretessbeläggning eller förberedelse för publicering

OBS! I de fall att avhandlingen ska sekretessbeläggas bör detta framgå i mejlet ovan (dvs. sakgranskarna bör vara medvetna om detta). 

Då det gäller avhandlingar som förbereds för publicering har författaren möjlighet att anhålla hos handledaren om undantag från publiceringstidpunkt, så att avhandlingen inte publiceras genast. Handledaren kan bevilja undantag för högst ett år och bör meddela om detta per e-post till abopub@abo.fi.