Gå till huvudinnehållet

eGradu: Handledaren meddelar studenten om resultatet av plagiatgranskningen och skickar vidare avhandlingen för sakgranskning

Handledaren meddelar studenten om resultatet av plagiatgranskningen samt skickar avhandlingen vidare för sakgranskning

Handledaren skickar samma e-post till skribent, ämnesansvarig (eller av denna delegerad person) och fakultetens eGraduadress (når fakultetskansliet och ÅAB), då plagiatgranskningen är godkänd.
Följande epostadresser används (OBS! Mejlet skickas endast till den egna fakultetens epostadress!): fhptgradu@abo.fi, fpvgradu@abo.fi; fsegradu@abo.fi ELLER fntgradu@abo.fi.

Det är alltså Ouriginal-länken till avhandlingen som används av sakgranskaren för sakgranskning och av ÅAB för publicering (efter att avhandlingen godkänts).

E-posten bör innehålla

  • Beslut om att plagiatgranskningen är godkänd
  • Kopierar in Ouriginal-länken till dokumentet med avhandlingen
  • Information att sakgranskare ska utses av den ämnesansvariga (eller av denna delegerad person)
  • Information om att ärendet ska öppnas i dokument- och ärendehanteringssystemet av fakultetskansliet

MODELL FÖR E-POST där handledaren meddelar studenten om resultatet av plagiatgranskningen samt skickar avhandlingen vidare för sakgranskning

Mottagare: Skribenten, ämnesansvarig och den egna fakultetens eGraduadress fhptgradu@abo.fi, fpvgradu@abo.fi; fsegradu@abo.fi ELLER  fntgradu@abo.fi.(= mottagare är fakultetskansliet och ÅAB)

 

Rubrik: Plagiatgranskningen för Stina Student är godkänd och sakgranskningen kan inledas


Jag har kontrollerat analysrapporten för Stina Students (studierättsnummer 12345) magisteravhandling och har godkänt plagiatgranskningen.  Ouriginal-länken till avhandlingen är följande:
(kopieras från det meddelande som kommit från Ouriginal,ser ut enligt följande 
https://secure.ouriginal.com/archive/download/12345-12345  - notera att du skickar länken till avhandlingen, INTE till analysen, se bild av e-postmeddelandet.)
(Om du inte har kvar mejlet med analysrapporten kan du ladda ned dokumentet från Ouriginal och skicka det som bifogad fil. Inkludera då även "Sbumission ID" från Ouriginal.)

Jag skickar detta e-postmeddelande till skribenten och fakultetskansliet för information.

Den ämnesansvariga alt. av denna utsedd person får e-postmeddelandet för att utse två sakgranskare för avhandlingen.

Skribenten får e-post från fakultetskansliet med delgivning av dekanens beslut om bedömningen av avhandlingen. I beslutet finns bifogat sakgranskarnas utlåtande(n). Skribenten har rätt att begära omprövning av bedömningen och därför bifogas anvisningar för det.
Sista steget är att en godkänd avhandling publiceras i Åbo Akademis publikationsarkiv (offentlighet enligt ES 43 §).

Handledarens namn

 

Sekretessbeläggning

OBS! I de fall att delar av magisterarbetet ska sekretessbeläggas, se närmare anvisnignar!