Skip to main content

eGradu: Sakgranskning

Ämnesansvarigas uppgifter

Ämnesansvarig (eller av denna utsedd person inom ämnet)

Sakgranskarens uppgifter

Sakgranskarna

  • får e-post av ämnesansvarig (eller av denna utsedd person) om uppdraget inkl. Urkund-länk till avhandlingen
  • öppnar Urkund-länken och granskar avhandlingen och ger utlåtande (se fakultetens information om bedömningskriterier och -blanketter)
  • skickar inom 20 arbetsdagar var sitt eller ett gemensamt utlåtande per e-post till den egna fakultetens epostadress (fhptgradu@abo.fi, fpvgradu@abo.fi; fsegradu@abo.fi ELLER fntgradu@abo.fi), samt till handledaren, ämnesansvarig och studenten (med utlåtandet som bilaga).
    • sakgranskaren måste INTE underteckna och skanna in utlåtandet, utan det räcker att namnet finns inskrivet på dator i utlåtandet och att det skickas från sakgranskarens officiella epost-adress. Om det är fråga om ett gemensamt utlåtande som två sakgranskare skrivit bör den andra sakgranskaren finnas för kännedom (cc) i mejlet.