Gå till huvudinnehållet

eGradu: Sakgranskning

Ämnesansvarigas uppgifter

Ämnesansvarig (eller av denna utsedd person inom ämnet)


Så här gör ämnesansvarig om handledaren meddelar att det är fråga om ett sekretessbelagt magisterarbete:

Sakgranskarens uppgifter

Sakgranskarna

  • får e-post av ämnesansvarig (eller av denna utsedd person) om uppdraget inkl. Ouringal- (tidigare Urkund)-länk till avhandlingen
  • öppnar Ouriginal-länken och granskar avhandlingen och ger utlåtande (se fakultetens information om bedömningskriterier och -blanketter)
  • skickar inom 20 arbetsdagar var sitt eller ett gemensamt utlåtande per e-post till den egna fakultetens epostadress (fhptgradu@abo.fi, fpvgradu@abo.fi; fsegradu@abo.fi ELLER fntgradu@abo.fi), samt till handledaren, ämnesansvarig och studenten (med utlåtandet som bilaga).
    • sakgranskaren måste INTE underteckna och skanna in utlåtandet, utan det räcker att namnet finns inskrivet på dator i utlåtandet och att det skickas från sakgranskarens officiella epost-adress. Om det är fråga om ett gemensamt utlåtande som två sakgranskare skrivit bör den andra sakgranskaren finnas för kännedom (cc) i mejlet.

Om det är fråga om ett sekretessbelagt magisterarbete ska sakgranskaren notera att hen har tystnadsplikt.
Extern sakgranskare skriver under ett avtal om tystnadsplikt (NDA), fås av ämnesansvariga.