Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

eGradu: Sakgranskning

Ämnesansvarigas uppgifter

Ämnesansvarig (eller av denna utsedd person inom ämnet)

Sakgranskarens uppgifter

Sakgranskarna

  • får e-post av ämnesansvarig (eller av denna utsedd person) om uppdraget inkl. Ouringal- (tidigare Urkund)-länk till avhandlingen
  • öppnar Ouriginal-länken och granskar avhandlingen och ger utlåtande (se fakultetens information om bedömningskriterier och -blanketter)
  • skickar inom 20 arbetsdagar var sitt eller ett gemensamt utlåtande per e-post till den egna fakultetens epostadress (fhptgradu@abo.fi, fpvgradu@abo.fi; fsegradu@abo.fi ELLER fntgradu@abo.fi), samt till handledaren, ämnesansvarig och studenten (med utlåtandet som bilaga).
    • sakgranskaren måste INTE underteckna och skanna in utlåtandet, utan det räcker att namnet finns inskrivet på dator i utlåtandet och att det skickas från sakgranskarens officiella epost-adress. Om det är fråga om ett gemensamt utlåtande som två sakgranskare skrivit bör den andra sakgranskaren finnas för kännedom (cc) i mejlet.