Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

eGradu: Handledaren informerar studenten om hur granskningsprocessen inleds

Handledaren informerar studenten om hur granskningsprocessen inleds

MODELL FÖR E-POST som handledarens skickar till studenterna med information om hur granskningsprocessen inleds:

Mottagare: Skribenten
Rubrik: Handledningen är avslutad och avhandlingen kan skickas för plagiatgranskning

Du har väl genomgått språkresponsprocessen?
Kontrollera också att din pro gradu-avhandling uppfyller kraven på tillgänglighet.
Efter det kan din avhandling nu skickas till plagiatgranskning. Samtidigt bör du fylla i ett formulär om den elektroniska publiceringen av din avhandling.

Instruktioner och länk till inmatningsformuläret för webbpublicering hittas på http://libguides.abo.fi/eGradu/studenten

1) Skicka in din avhandling i korrekt format genom att följa instruktionerna för officiell inlämning: 

  • Inga ändringar får mera göras i texten
  • Alla sidor av avhandlingen inklusive eventuellt abstrakt, eventuell svensk sammanfattning, eventuella bilagor och/eller bilder ska lämnas in som ETT dokument
  • OBS! Avhandlingen ska sparas i formatet PDF/A (se instruktioner på webbsidan ovan), för att uppfylla kravet på varaktig bevaring
  • Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förutsätter att publicerade magisteravhandlingar är tillgängliga även för personer med funktionsvariation (se instruktioner på webbsidan ovan),
  • Adressen för att skicka in till Ouriginal (tidigare Urkund) är: ange din egen Urkund-adress, oftast i formatet lararensfornamn.efternamn.abo@analys.urkund.se (vid ev. problem se webbsidan ovan)
  • Kontrollera att du får en mottagningsbekräftelse per e-post från Ouriginal om att arbetet lämnats in 


2) Fyll också i och skicka in formuläret för elektronisk publicering (se webbsidan ovan för länk till formuläret samt närmare information om upphovsrätten till avhandlingen och vad den elektroniska publiceringen innebär).

Du får e-post av mig då jag gått igenom Ouriginals analys över det plagiatgranskade arbetet. Samtidigt skickar jag vidare din avhandling för  sakgranskning.
Du får sedan e-post från fakultetskansliet med delgivning av dekanus beslut om bedömningen av avhandlingen.

Handledarens namn

Videoguider

Se videoguider:
Anvisningar för handledaren i eGradu-processen (ca 12 min) +  studentguider på svenska och engelska

Handledarens Urkund-konto

  • Handledaren behöver ett användarnamn till Ouriginal (tidigare Urkund) - om du inte har det, beställt det via urkund@abo.fi (studenten kan inte skicka in sin avhandling förrän läraren har ett konto)
  • Studeranden skickar in sin avhandling per e-post till handledarens Urkund-adress (den är vanligen i formen  lararensfornamn.efternamn.abo@analys.urkund.se)

Sekretessbelagda avhandlingar

Om en avhandling ska sekretessbeläggas, bör studenten innan granskningsprocessen inleds anhålla om sekretessbeläggning.

En sekretessbelagd avhandling skickas i sin helhet för plagiat- och sakgranskning. Handledaren bör i det skedet informera sakgranskarna om att det rör sig om en sekretessbelagd avhandling, se e-post 2.
Den publiceras däremot inte förrän efter att sekretesstiden gått ut (enligt examensstadgan max 4 år).

Notera att reglerna för sekretessbeläggning troligtvis kommer att ändra i det nya reglementet för studier, examination och bedömning, se studentinfon  om sekretessbeläggning.

Avhandlingar som förbereds för kommersiell publicering

Om studentens avhandling förbereds för kommersiell publicering, dvs. bearbetas för att ges ut i en publikation, och därför inte kan publiceras i ÅA:s publikationsarkiv, bör studenten anhålla hos handledaren resp. dekanus om undantag från publiceringstidpunkt. Handledaren kan bevilja undantag för högst ett år och bör meddela om sitt beslut till Åbo Akademis bibliotek, till abopub@abo.fi.

Om det behövs undantag för längre tid än ett år kan dekanus bevilja för max fem (1+4) år.

Notera att reglerna för sekretessbeläggning troligtvis kommer att ändra i det nya reglementet för studier, examination och bedömning, se studentinfon  om avhandlingar som förbereds för publicering.