Gå till huvudinnehållet

eGradu: Handledaren informerar studenten om hur granskningsprocessen inleds

Handledaren informerar studenten om hur granskningsprocessen inleds

MODELL FÖR E-POST som handledarens skickar till studenterna med information om hur granskningsprocessen inleds:

Mottagare: Skribenten
Rubrik: Handledningen är avslutad och avhandlingen kan skickas för plagiatgranskning

Du har väl genomgått språkresponsprocessen?
Kontrollera också att din pro gradu-avhandling uppfyller kraven på tillgänglighet.
Efter det kan din avhandling nu skickas till plagiatgranskning. Samtidigt bör du fylla i ett formulär om den elektroniska publiceringen av din avhandling.

Instruktioner och länk till inmatningsformuläret för webbpublicering hittas på http://libguides.abo.fi/eGradu/studenten

1) Skicka in din avhandling i korrekt format genom att följa instruktionerna för officiell inlämning: 

  • Inga ändringar får mera göras i texten
  • Alla sidor av avhandlingen inklusive eventuellt abstrakt, eventuell svensk sammanfattning, eventuella bilagor och/eller bilder ska lämnas in som ETT dokument
  • OBS! Avhandlingen ska sparas i formatet PDF/A (se instruktioner på webbsidan ovan), för att uppfylla kravet på varaktig bevaring
  • Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förutsätter att publicerade magisteravhandlingar är tillgängliga även för personer med funktionsvariation (se instruktioner på webbsidan ovan),
  • Adressen för att skicka in till Ouriginal (tidigare Urkund) är: ange din egen Urkund-adress, oftast i formatet lararensfornamn.efternamn.abo@analys.urkund.se (vid ev. problem se webbsidan ovan)
  • Kontrollera att du får en mottagningsbekräftelse per e-post från Ouriginal om att arbetet lämnats in 


2) Fyll också i och skicka in formuläret för elektronisk publicering (se webbsidan ovan för länk till formuläret samt närmare information om upphovsrätten till avhandlingen och vad den elektroniska publiceringen innebär).

Du får e-post av mig då jag gått igenom Ouriginals analys över det plagiatgranskade arbetet. Samtidigt skickar jag vidare din avhandling för  sakgranskning.
Du får sedan e-post från fakultetskansliet med delgivning av dekanus beslut om bedömningen av avhandlingen.

Handledarens namn

Videoguider

Se videoguider:
Anvisningar för handledaren i eGradu-processen (ca 12 min) +  studentguider på svenska och engelska

Handledarens Urkund-konto

  • Handledaren behöver ett användarnamn till Ouriginal (tidigare Urkund) - om du inte har det, beställt det via urkund@abo.fi (studenten kan inte skicka in sin avhandling förrän läraren har ett konto)
  • Studeranden skickar in sin avhandling per e-post till handledarens Urkund-adress (den är vanligen i formen  lararensfornamn.efternamn.abo@analys.urkund.se)

Sekretessbeläggning

OBS! I de fall att delar av magisterarbetet ska sekretessbeläggas, se närmare anvisnignar!