Gå till huvudinnehållet

eGradu: Start

Vad är eGradu?

Åbo Akademi har tagit i bruk eGradu, Granskningsprocessen av magisteravhandlingar blir elektronisk och magisteravhandlingarna uppbevaras endast elektroniskt. Det betyder
- att studenten inte längre behöver printa och låta binda in sin magisteravhandling utan att den publiceras elektroniskt
- att avhandlingarna snabbare cirkulerar i processen genom att de skickas vidare elektroniskt
- att det blir enklare att komma åt publicerade avhandlingar.

Den elektroniska avhandlingsprocessen för magisteravhandlingar går ut på att studenten lämnar in sin språkligt godkända magisteravhandling för plagiatgranskning till Ouriginal (tidigare Urkund), varefter detta samma dokument, efter att det godkänts i plagiatgranskningen, skickas vidare av handledaren för sakgranskning. Samtidigt fyller studenten i en blankett för den elektroniska publiceringen. Då fakultetskansliet har fått Språkcentrets och sakgranskarnas utlåtanden, bedömer dekanen avhandlingen. Åbo Akademis bibliotek ser till att avhandlingen publiceras.

OBS! Efter att plagiatgranskningen inletts har alltså granskningen inletts och handledningen avslutats, dvs. nu kan studenten INTE längre göra ändringar i sin avhandling (i de fall avhandlingen inte underkänns i någon av granskningarna).

Handledarens roll är synnerligen viktig, dvs.
1) hen bör skicka korrekt information till studenten för plagiatgranskningen och den elektroniska publiceringen, samt
2) efter att plagiatgranskningen är klar bör hen skicka Ouriginal-länken till rätt mottagare för sak- och språkgranskning.


Videoguider:
Anvisningar för handledaren i eGradu-processen (ca 12 min) +  studentguider på svenska och engelska

Råd och tilläggsinformation

Frågor om eGradu eller feedback på processen eller instruktionerna:egradu@abo.fi
Frågor om PDF/A-formatet, blanketten för elektronisk publiceringen och själva elektroniska publiceringen: abopub@abo.fi

Råd om språkrespons och annat gällande språket

För frågor om språkrespons och andra frågor gällande språket, kontakta Språkcentret sprakcentret-abokansli@abo.fi eller
sprakcentret-vasakansli@abo.fi

Information om handledning av magisterarbeten