Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

eGradu: Start

Välkommen till eGradu

Åbo Akademi tar i bruk eGradu, dvs. elektronisk granskning och publicering av avhandlingar på magisternivå inom alla utbildningar, 1.8.2018.

Vad är eGradu?

Granskningsprocessen blir elektronisk och magisteravhandlingarna uppbevaras endast elektroniskt. Det betyder
- att studenten inte längre behöver printa och låta binda in sin magisteravhandling utan att den publiceras elektroniskt
- att avhandlingarna snabbare cirkulerar i processen genom att de skickas vidare elektroniskt
- att det blir enklare att komma åt publicerade avhandlingar.

Den elektroniska avhandlingsprocessen för magisteravhandlingar går ut på att studenten lämnar in sin magisteravhandling för plagiatgranskning till Urkund, varefter detta samma dokument, efter att det godkänts i plagiatgranskningen, skickas vidare av handledaren för sakgranskning och språkgranskning. Samtidigt fyller studenten i en blankett för den elektroniska publiceringen. Då fakultetskansliet har fått språk- och sakgranskarnas utlåtanden, bedömer dekanus avhandlingen. Åbo Akademis bibliotek ser till att avhandlingen publiceras.

OBS! Efter att plagiatgranskningen inletts har alltså granskningen inletts och handledningen avslutats, dvs. nu kan studenten INTE längre göra ändringar i sin avhandling (i de fall avhandlingen inte underkänns i någon av granskningarna).

Handledarens roll är synnerligen viktig, dvs.
1) hen bör skicka korrekt information till studenten för plagiatgranskningen och den elektroniska publiceringen, samt
2) efter att plagiatgranskningen är klar bör hen skicka Urkund-länken till rätt mottagare för sak- och språkgranskning.


Videoguider: se spellista
Anvisningar för handledaren i eGradu-processen (9 min) +  studentguider på svenska och engelska

Inspelat webbinarium och Ppt: eGradu - elektronisk granskning och publicering av magisteravhandlingar och diplomarbeten 17.9.2018 ( video 37 min 10 s; pptx)

Målen med eGradu

Med eGradu eftersträvas att bedömningsprocessen gällande avhandlingar pro gradu och diplomarbeten ska vara kvalitetssäkrad i sin helhet genom att största möjliga hänsyn tas till forskningsetiska avväganden, miljöaspekter och skapande av tydlighet i rutiner. Detta innebär att:

  • En tydlig och öppen process stöder likabehandling och rättssäkerhet för alla aktörer
  • Ansvarsfördelning och tidpunkter för handledningsprocessens avslutning och bedömningsprocessens start tydliggörs
  • Det manuskript som inlämnas officiellt till plagiatgranskning är det som också språk- och sakgranskas samt publiceras elektroniskt. Inga ändringar får göras efter inlämningen.
  • Manuskriptet/avhandlingen är elektronisk under hela processen.
  • Förvaringen av avhandlingarna i varaktig elektronisk form följer Arkivverkets beslut

Råd och tilläggsinformation

Frågor om eGradu eller feedback på processen eller instruktionerna:egradu@abo.fi
Frågor om PDF/A-formatet, blanketten för elektronisk publiceringen och själva elektroniska publiceringen: abopub@abo.fi

Råd om språkrespons och språkgranskning

För frågor om språkrespons och språkgranskning, kontakta Språkcentret csk-kansli@abo.fi.

Information om handledning av magisterarbeten

Information om handledning av magisteravhandlingar.