Gå till huvudinnehållet

eGradu: Innan granskningsprocessen börjar

Innan granskningsprocessen börjar

Språkrespons
INNAN granskningsprocessen för magisteravhandlingen inleds, ska avhandlingen ha genomgått språkrespons. Språkrespons är obligatorisk.
Se Språkcentrets information om språkrespons.

Kontrollera tillgängligheten i ditt magisterarbete
Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förutsätter att publicerade magisteravhandlingar är tillgängliga även för personer med funktionsvariation.Följ anvisningarna för att göra ditt word-dokument tillgängligt och att publicera det tillgängligt i PDF/A-format [pdf]

Sekretessbeläggning
Kontrollera om du behöver anhålla om sekretessbeläggning pga företagssamarbete eller för att dina resultat ska publiceras i en tidskrift