Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

eGradu: Innan granskningsprocessen börjar

Innan granskningsprocessen börjar

Språkrespons
INNAN granskningsprocessen för magisteravhandlingen inleds, ska avhandlingen ha genomgått språkrespons. Språkrespons är obligatorisk.
Se Språkcentrets information om språkrespons.

Kontrollera tillgängligheten i ditt magisterarbete
Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förutsätter att publicerade magisteravhandlingar är tillgängliga även för personer med funktionsvariation.Följ anvisningarna för att göra ditt word-dokument tillgängligt och att publicera det tillgängligt i PDF/A-format [pdf]